woensdag 31 maart 2010

Woensdag van de Stille Week


In katholieke kerken is altijd een zogenaamde "Kruisweg" aanwezig.
Hiernaast een foto van de eerste "statie" van de veertien reliëfs in de "Abdij van Tongerlo": I. Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Wikipedia: "De Kruisweg (Via Crucis of Via Dolorosa in het Latijn) is een onderdeel van de totale traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats van zijn terechtstelling.
Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan betekent.

In de rooms-katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt."

In protestantse kerken kent men dit niet. Maar de laatste jaren is daar wel een gebruik ontstaan om in de Stille Week dagelijks korte meditatieve momenten te hebben om met elkaar stil te staan bij de gebeurtenissen in de week voor Pasen.

dinsdag 30 maart 2010

Dinsdag van de Stille Week


Zoals ook Jezus zich dienstbaar opstelde zo zijn ook de Norbertijner Paters van de "Abdij van Tongerlo" zich bewust van de hedendaagse noden. Het leven van de Norbertijnen paters verloopt volgens het ritme van gebed en dienstbaarheid.

Drie tot viermaal per dag komt de gemeenschap in deze mooie kerk samen om te bidden, de eucharistie te vieren, te zingen van Gods lof en voor het lezen van de Schrift. Ook in deze Paasweek dus. Wat wij doen in de Stille Week doen zij het hele jaar. Nog sterker: hun hele leven.

Midden in de kerk hangt, boven het altaar dit moderne kruis met kenmerkende afbeeldingen uit het leven van Jezus. In het middelste tafereel: de voetwassing.
Een groter voorbeeld van dienstbaarheid is niet te bedenken.

maandag 29 maart 2010

Maandag van de Stille Week


In deze Stille Week wandelen we als het ware met Jezus mee door Jeruzalem. Het is eigenlijk best wel een somber verhaal, althans tot aan Pasen.
Nadat Jezus met palmtakken en gejuich is binnengehaald in Jeruzalem wordt hij gevangen genomen en wordt het langzaam donker om hem heen.

We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Petrus die in de nacht aanschuift bij de gevangenbewaarders en glashard ontkent dat hij die man kent. Dan, tegen de tijd dat het licht begint te worden, kraait driemaal de haan, zoals Jezus zelf voorspeld had.

In veel protestantse kerken staat er daarom een haan op de kerktoren, niet omdat er anders geen kip in de kerk komt, maar als een symbool om waakzaam te zijn.
Op katholieke kerken staat meestal een kruis. Dus ook op die van "Abdij van Tongerlo".

zondag 28 maart 2010

Palmpasen


Op Palmpasen rijdt Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnen. De mensen juichen hem toe omdat ze denken dat hij koning zal gaan worden en leggen palmtakken voor hem op de grond.
Het pakt allemaal wat anders uit dan zij toen dachten.

Johannes is in de bijbel een belangrijke figuur. Hij heeft al deze gebeurtenissen nauwkeurig opgeschreven in zijn "Evangelie" opdat wij daar nu nog bij stil kunnen staan.
Johannes was de wegbereider die de mensen wees op de Messias die zou komen. Hij wordt vaak uitgebeeld met de vinger waarmee hij naar Jezus wijst.

Zo ook hier als ornament op de biechtstoel in de kerk van de "Abdij van Tongerlo".

zaterdag 27 maart 2010

Stille Week


Volgende week is de Stille Week.
In de Christelijke traditie staan we dan stil bij de gebeurtenissen rond het leiden en sterven van Jezus en, niet te vergeten, zijn opstanding met Pasen.
Hij wordt het Licht der wereld genoemd.

Er zijn natuurlijk veel plaatsen waar je hierover na kunt denken, maar als je echte stilte wilt, dan is de Drentse hei is nog altijd een plek waar je die stilte soms haast kunt aanraken.
Alhoewel de schapen op het Rolderveld wel wat verschrikt opkeken van die vreemde man met die camera die hun rust kwam verstoren.

vrijdag 26 maart 2010

Space Tower


De Space Tower, het draaiplateau van de "Euromast" in Rotterdam, brengt de bezoekers tot 185 meter hoogte.

Je hebt er natuurlijk een fantastisch uitzicht over Rotterdam. Ook in de vloer van het draaiplateau zijn vensters aangebracht waardoor je, al draaiend, naar beneden kunt kijken om te volgen hoe hoog je stijgt.

Je moet er geen hoogtevrees voor hebben, zeker niet als je realiseert dat de top ook nog eens een meter (?) heen en weer beweegt door de wind.

Ook dit is natuurlijk geen kwaliteitsvideo, maar het geeft even een indruk.
Overigens wordt het mensen met gezondheidsproblemen afgeraden om naar boven te gaan. En je moet vooral niet naar beneden kijken.

donderdag 25 maart 2010

Vijftig jaar Euromast


In januari schreef ik over de "Skyline van Rotterdam" en over de hoge gebouwen die daar staan. Na de Shell Schoorstenen in Pernis (213 m.) en de KPN Telecommast aan de Waalhaven (207 m.) is de "Euromast" met 186 meter het op drie na hoogste bouwwerk van Rotterdam.

Vandaag viert de Euromast haar 50e verjaardag. (En is daarom vandaag gesloten!?)
Woensdag is de Euromast aangewezen als "Rijksmonument". Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is de topattractie een essentieel toonbeeld van de wederopbouwperiode na de oorlog.

Op 27 april 2006 was ik er op bezoek met de Internationale Camphill Dialogue Group waarmee we dat jaar een conferentie voorbereidden in Rotterdam. En met een internationaal gezelschap moet je natuurlijk even naar de Euromast. Ik heb er zelfs een filmpje van gemaakt. Let niet op de kwaliteit. Het is opgenomen met mijn digitale cameraatje. Het gaat om het idee.

Het was overigens voor mij ook de eerste keer dat ik op de Euromast was. Daar moet je dus buitenlandse gasten voor hebben.

woensdag 24 maart 2010

Domus Medica


Sinds een aantal jaren zijn heel veel organisaties op het gebied van de medische zorg in Nederland gehuisvest in de "Domus Medica" in de nieuwe kantoorwijk Papendorp in Utrecht.

Die innige samenwerking garandeert natuurlijk niet dat het hier in Nederland allemaal goed gaat of dat Amerikaanse toestanden hier niet ook kunnen voorkomen.
We hebben weliswaar geen miljoenen onverzekerden, maar er dreigen wel zo'n 10 ziekenhuizen failliet te gaan omdat ze te dure gebouwen hebben neergezet! Aldus een bericht in "De Volkskrant" van 22 maart j.l.

De Amerikanen schijnen hun nieuwe Zorgstelsel overigens voor een belangrijk deel gebaseerd te hebben op het Nederlandse systeem: iedereen verzekerd, concurrentie tussen aanbieders, en kostenbeheersing.
Ik begrijp dat niet. Ik dacht juist dat marktwerking uit Amerika was komen overwaaien. En die kostenbeheersing, daar moeten ze dan nog maar eens goed naar kijken.

dinsdag 23 maart 2010

Hypocrates


Eindelijk groen licht voor het Zorgplan van Barack Obama!
Door een historische hervorming van het Amerikaanse ziektekostenstelsel krijgen ruim dertig miljoen onverzekerde Amerikanen eindelijke een ziektekostenverzekering.

Het deed me denken aan bijgaande foto. "Insiders" weten natuurlijk waar deze tekst vandaan komt en waarschijnlijk ook waar deze foto gemaakt is:

"Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig."


Je moet letterlijk in-side het gebouw "Domus Medica" in Utrecht zijn, in de hal om precies te zijn. Daar vindt je levensgroot op de muur de eed van Hypocrates.
De eed die afgestudeerd artsen en andere professionals in de gezondheidszorg moeten afleggen om toegelaten te worden tot het ambt van geneeskundige.
Hypocrates wordt algemeen beschouwd als de eerste arts en legde met deze verklaring de basis voor de huidige medische wetenschap.

Wonderlijk eigenlijk dat er daarnaast dan ook nog eens vier Presidenten voor nodig zijn om mensen in Amerika anno 2010 daadwerkelijk toegang te geven tot die zorg.

maandag 22 maart 2010

Hollands Licht


Zomaar een foto ergens onderweg genomen, vlakbij Hoornaar in de Alblasserwaard. Een prachtige streek.

Men heeft het vaak over "Hollandse Luchten". Er zijn heel wat schilders beroemd mee geworden.
Maar, zou er ook zoiets bestaan als "Hollands Licht"?
We hebben op de hele wereld natuurlijk maar één lichtbron: de zon.
Zou die in Nederland ander licht geven dan in andere delen van de wereld? Als dat zo is en je kunt dat fotograferen dan is dat misschien wel een gat in de markt. Misschien is dat licht wel te exporteren. We zijn tenslotte een handelsvolkje.

Toen ik me dat zat af te vragen tikte ik in Google "Hollands Licht" in, want je kunt daar tegenwoordig met elke vraag terecht.
En zowaar: ook dat is dus al onderzocht. "Pieter-Rim de Kroon" heeft er zelfs al een DVD over gemaakt. Ik ken de DVD niet, maar ik voeg hem toe aan mijn verlanglijstje.

zondag 21 maart 2010

Judica


Het is vandaag de vijfde zondag in de Veertigdagentijd die bekend staat als "Zondag Judica". Judica is Latijn voor "Verschaf mij recht".
In heel wat schilderijen is dit thema uitgebeeld aan de hand van het verhaal van Christus en de overspelige vrouw.

Joep Eikenboom laat in zijn "Perikopen Notities" een foto zien van het schilderij van Gerbrand van den Eeckhout (1674) en schrijft daarover vanuit antropososfisch gezichtspunt, gebaseerd op de voordrachten van Rudolf Steiner.
Thema is: "Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen."

Overigens was het vorige week "Zondag Laeatare", ofwel "Verheugt u". Een dag midden in de vastentijd die ook wel "Rozenzondag" wordt genoemd. Een dag van vreugde bedoeld om een beetje troost te bieden in deze harde tijd van vasten.
Ik heb vorige week deze foto gemaakt, uit het boeket ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Johannes Smit.

zaterdag 20 maart 2010

Lente


Vandaag begint officieel de astronomische Lente. Om 18.32 uur om precies te zijn. De zon staat dan precies boven de evenaar.
Ik heb altijd gedacht dat de lente op de 21e begon, maar dat is dus niet zo. Sterker nog, de komende decennia begint de astronomische lente vrijwel ieder jaar op 20 maart. Aldus het "KNMI", en die kan het weten.

Het werd tijd ook hoor ik velen zeggen want de winter heeft nu lang genoeg geduurd.
De krokusjes die ik samen met mijn kleinzoon Luc in november heb geplant in onze tuin staan inmiddels mooi in bloei. De temperatuur was deze week al weer boven de 15 graden.

Het is net of de hele wereld er ineens veel vrolijker uitziet.
(Het gras heeft de winter helaas wat minder goed overleefd, maar je kunt ook niet alles hebben.)

vrijdag 19 maart 2010

Roodgloeiend


Op deze wijze heeft men op "Space Expo" in Noordwijk weergegeven wat er gebeurt als er een ruimtesonde door de dampkring vliegt en terugkomt op aarde.
Roodgloeiend!
De meeste brokstukken die zo vanuit de ruimte de aarde bedreigen verbranden in de dampkring. Dat was dinsdag 16 maart nog het geval toen een "Vuurbol" waargenomen werd boven Nederland.

Ik kan mij voorstellen dat de astronauten toch even een schietgebedje doen als zij hier doorheen moeten.

donderdag 18 maart 2010

Energiecilinder


Er is natuurlijk geen betere plek te bedenken dan het heelal als het gaat om het gebruik van zonne-energie. Met enorme panelen wekt men de energie op voor het gigantische ruimtestation dat boven ons hangt.

In de hal van "Space Expo" in Noordwijk hangt een miniatuur versie. In werkelijkheid is het gevaarte 100 meter lang en 100 meter breed.
Bijna twee voetbalvelden dus.

Ik heb overigens geen idee hoe het deel heet wat hier op deze foto staat. Het ziet er uit als een cilinder en gelet op de zonnepanelen heeft het met energie te maken. Energiecilinder?

woensdag 17 maart 2010

Ariane


"Space Expo" in Noordwijk draait natuurlijk om de Europese ruimtevaart. We denken soms wel eens dat alleen de Amerikanen en de Russen iets in de ruimte doen maar vlak Europa niet uit. En in Nederland hebben we natuurlijk onze eigen Wubbo Okkels en André Kuipers. Maar in Noordwijk gaat het vooral om de Ariane.

"De Ariane is een type raket van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

We zijn inmiddels toe aan de Ariane 5, de zgn. vijfde generatie draagraketten van het Arianeprogramma. De Ariane 5 wordt ontwikkeld en geconstrueerd door de ESA, maar geëxploiteerd door Arianespace die ze gebruikt om commerciële kunstmanen te lanceren. De Ariane 5 wordt in Europa in delen gebouwd, waarna hij naar Frans-Guyana wordt verscheept en daar wordt geassembleerd. Vervolgens wordt hij gelanceerd vanaf platform ELA-3 op het Centre Spatial Guyanais (CSP) bij Kourou.

Het is in tegenstelling tot de andere Arianes een tweetrapsraket. Hij was gebruiksklaar vanaf 1998 en heeft sinds 2003 alle vluchten van de Ariane 4 overgenomen. De Ariane 5 wordt aangedreven door een sterke Vulcainmotor. Deze wordt aangedreven door 130 ton zuurstof en 26 ton waterstof. De Ariane 5 heeft ook twee boosters, vastebrandstofmotoren van 30 meter lang, die 90% van het startvermogen van de Ariane 5 leveren.

De Ariane 5 kan grotere ladingen aan dan de Ariane 4 en andere commerciële raketten. Om de concurrentie voor te blijven is ook het draagvermogen sterk verbeterd: van 7400 kg tot een 12.000 kg in 2006."


Aldus Wikipedia. Het is maar weer dat u het weet.

dinsdag 16 maart 2010

Space Expo


Op 6 maart j.l. hadden wij met de "Foto Cirkel" Zeewolde een uitje naar "Space Expo" in Noordwijk.
Ik heb daar niet zulke spectaculaire foto's kunnen maken, maar deze trok toch wel mijn aandacht.

Het is "gewoon" een foto van een ruimteschip. Dan zie je dat ook eens van binnen.
Als ik de foto's van het werkelijke leven in het ruimteschip moet geloven, was het er binnen een behoorlijke bende. Er slingerde en vloog van alles rond.
Maar in Noordwijk zag het er keurig opgeruimd uit.

Eén ding was opvallend, nl. de Ikoon die in het ruimteschip tegen de wand hing.
Ik kan mij herinneren dat één van de eerste astronauten na terugkomst op aarde eens gezegd heeft dat hij daarboven God niet was tegengekomen.
Maar deze astronauten hebben klaarblijkelijk wel een ikoon van Maria mee naar boven genomen. Misschien hadden ze toch niet voldoende aan alleen het grondpersoneel.

maandag 15 maart 2010

Stamboom


Omdat ik ook al jaren met "Genealogie" bezig ben spreekt deze foto mij natuurlijk bijzonder aan. Het is de Pyrus Communis, ofwel de Bloedpeer, in de Koningstuin van Het Loo.

Ik heb de neiging om bij zo'n foto de tekst op het bordje even weg te photoshoppen, daar in de plaats iets anders neer te zetten en in de boom wat bordjes met voorouders op te hangen.
Want dit is nu met recht een mooie Stamboom.

zondag 14 maart 2010

Achelse Kluis


Op zich zou je zeggen dat deze foto niets met een klooster te maken heeft. Het kunnen de vensters zijn van elk willekeurig huis.
Maar ze zijn toevallig wel van één van de gebouwen van de Sint Benedictus Abdij "De Achelse Kluis" in Achel, bij Valkenswaard.

De attributen in het raam, een kruis, een heiligenbeeld en een foto, misschien wel van de Paus, verwijzen naar de aandacht waarnaar de bewoners/gebruikers van het gebouw uitgaan.
Maar ook de sfeer die van deze foto uitgaat, het evenwicht door de twee identieke ramen met dezelfde bloemen, doet denken aan een rustgevende omgeving.
Dat past dus wel bij een zondag als deze. De vierde zondag in de vastentijd.

zaterdag 13 maart 2010

Koningstuin


Links achter "Paleis Het Loo" ligt de zogenaamde ommuurde "Koningstuin".
En jawel, rechts dus de ommuurde "Koninginnetuin".

Je kunt daar natuurlijk heerlijk over fantaseren:
Zouden de koning of prins en de koningin of prinses vroeger allebei in hun eigen tuin hebben gezeten? Ontvingen ze daar afzonderlijk hun gasten? Of hadden ze iets tegen elkaar?
Was dat "het protocol" en gingen ze om beurten bij elkaar op visite? Of deden ze gewoon een wedstrijdje wie de mooiste tuin kon aanleggen?
Wie zal het zeggen.

Tegenwoordig is dit het terras van het Restaurant "De Balzaal".

vrijdag 12 maart 2010

Koninklijk Licht


Ik moet zeggen dat het er allemaal keurig onderhouden en sjiek uitziet op "Paleis Het Loo". (Ook al zit er een barst in de ruitjes.)
Zelfs de lantaarns zijn versierd met gouden randjes en verspreiden zo een "Koninklijk Licht".

Het heeft heel wat meer allure dan Paleis Noordeinde.
Het is natuurlijk ver weg van Den Haag en daarom als "werkpaleis" niet zo erg praktisch, maar Het Loo ziet er gewoon iets "vorstelijker" uit.

donderdag 11 maart 2010

Kabinetten


In de Oostvleugel van "Paleis Het Loo" te Apeldoorn zijn de Kunstkabinetten en is het Kanselarijmuseum der Nederlandse Orden ondergebracht.

Het ziet er inderdaad "ordelijk" uit.

Op de website staat vermeld dat dit de vroegere keukens zijn, maar als ik goed ben geïnformeerd was dit vroeger het onderkomen van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven.
Zij wonen nu in een mooie villa achter het paleis.

woensdag 10 maart 2010

Stallen


In één van de stallen van Paleis Het Loo is tot en met 5 september 2010 de tentoonstelling "Door de lens van prof. mr. Pieter van Vollenhoven" te zien.

"De expositie geeft een overzicht van de mooiste foto’s die prof. mr. Pieter van Vollenhoven in de afgelopen vijf jaar heeft gemaakt rond Paleis Het Loo. Het is voor het eerst dat er resultaten van zijn geliefde hobby fotografie in een expositie aan het publiek worden getoond.

De natuurfoto’s zijn door de heer Van Vollenhoven zelf van commentaar voorzien. Verder wordt met familiefoto’s een indruk gegeven van de rol die de natuur in verschillende fasen van zijn leven speelde. De tentoonstelling is in woord en beeld een aanmoediging om er vooral ook zelf met de camera op uit te trekken."

Er staat bij de expositie een bord "Verboden te fotograferen". Ik heb me daar deze keer keurig aan gehouden.

dinsdag 9 maart 2010

Het Loo


Vanaf de zogenaamde Colonnades helemaal achterin de tuin van "Het Loo", waar je zo heerlijk in het zonnetje kunt zitten, heb je een prachtig uitzicht op het voormalige paleis van de Oranjes.
Het is winter, dus men heeft de fonteinen drooggelegd en de beelden gedeeltelijk afgedekt om ze te beschermen tegen de vorst.

's Zomers is het hier een plaatje.
De tuin is helemaal ingericht in Renaissancestijl met ".. sierlijk belijnde bloemperken die de sfeer van de 17e eeuw ademen."
Er zijn brede grindpaden waar je heerlijk kunt wandelen. (Wel wat lastig voor rolstoelen of een rollator. Niet dat ik daar al aan toe ben, maar ik kan me voorstellen dat zo'n paleis ook oudere mensen aanspreekt.)
Met je Museumjaarkaart is dat allemaal vrij toegankelijk.
Echt een aanrader.

maandag 8 maart 2010

Werelddag van de vrouw


Ik moet natuurlijk eerlijk zijn.
Omdat ik op 3 november vorig jaar aandacht schonk aan de "Werelddag van de man", moet ik het nu ook echt even hebben over de "Internationale Vrouwendag".
Die wordt vandaag dus al voor de 100e keer gevierd!

Dit is een serieuze aangelegenheid en daarom kan ik het mij niet permiteren om, net zoals op de werelddag van de man, daarover lollig te doen.
Er wordt van alles georganiseerd. "Landelijk": een schaatstocht en een stadwandeling in Amsterdam, een tocht langs 88 vrouwen in Groningen ten bate van "Mama Cash", een organisatie die opkomt voor vrouwenrechten.
Zelfs in "Putten" is er aandacht voor: een modeshow ten bate van de vrouwen in het verzorgingstehuis De Schouw. Het wordt op 7 maart gevierd omdat 8 maart op zondag valt.
Op zondag? Dat was dus vorig jaar! Over dit jaar heb ik niets kunnen ontdekken.

Een voorbeeld van hoe het ook kan is te vinden in Eersel. Daar heeft met voor de vrouw al in 1969 een standbeeld opgericht: "De Pronte Vrouw", van Guus Hellegers. Waarschijnlijk als een soort reactie op het beeld van "De Contente Mens" waarvan ik op "27 juni 2009" een foto plaatste.
"Pront" betekent volgens de Encyclopedie: 1. Correct, 2. Geredelijk, 3. Goed, 4. Goedgekleed, 5. Knap, 6. Monter, 7. Mooi, 8. Nauwkeurig, 9. Netjes, 10. Parmantig, 11. Precies, 12. Prompt. 13. Snel, 14. Stipt, 15. Vlot, 16. Vlug.
Ik had het niet mooier kunnen zeggen en mooier kan ik het ook niet wensen.

zondag 7 maart 2010

Zonnig en Koud


Zonnig en koud.

Maar wel heerlijk om in de tuinen van Het Loo in Apeldoorn uit de wind even van de zon te genieten.

Trappisten


Op deze derde zondag in de vastentijd sta ik even stil bij de "Achelse Kluis".
De monnikengemeenschap van de Sint-Benedictusabdij behoort tot de "Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie", in de volksmond "Trappisten" genoemd. De orde leeft volgens de Regel van Benedictus.

"In de vijfde eeuw wilde Benedictus het leven van monnikengemeenschappen ordenen en richting geven. Vóór hem leefden Godzoekers vooral als eremieten en kluizenaars in de woestijnen van het Midden-Oosten. De Regel van Benedictus werd het basisconcept voor heel wat kloosters in de middeleeuwen, waaronder de grote "Orde van Cluny".

Cîteaux
In 1098 stichtte de heilige Robertus met een groep monniken een nieuw klooster in Cîteaux (de Franse Bourgogne). Ze zetten zich daarmee af tegen bepaalde religieuze praktijken die in het machtige Cluny waren gegroeid en die te ver af lagen van het oorspronkelijke ideaal. Het opzet van Cîteaux was terug te keren naar de beginselen van de Regel van Benedictus. Van de Latijnse benaming van Cîteaux, "Cistercium", is de naam "Cisterciënzers" afgeleid.

Na een moeizame start en dankzij de inspiratie en de gedrevenheid van Bernardus van Clairvaux kende Cîteaux in de twaalfde eeuw een grote bloei, met stichtingen van kloosters over heel Europa.

La Trappe
In de daaropvolgende eeuwen kwam er een terugval en ontstond discussie over de juiste toepassing van het monnikenideaal. In de zeventiende eeuw voerde abt de Rancé in zijn gemeenschap van "La Trappe" in Soligny (Normandië) een hervorming door. Hij was voorstander van een strengere invulling van het kloosterleven en knoopte daarmee terug aan met de traditie van de eerste eremieten en kluizenaars. Veel kloosters namen deze hervorming over. Zo ontstond de "Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie" (OCSE). En aangezien de beweging gegroeid was in "La Trappe", werden deze monniken "trappisten" genoemd.

Het Tweede Vaticaans Concilie
Ook in onze contreien stonden trappistengemeenschappen lang bekend om hun uiterst strenge levenswijze. Wie er intrad sloot zich voorgoed af van het "wereldse leven". Het Tweede Vaticaans Concilie bracht een zekere verademing, met het accent op broederlijk samenleven.

De Regel van Benedictus bleef echter al die tijd het uitgangspunt voor het leven van de monniken, dat berust op drie pijlers: biddend leven, leven in gemeenschap, leven van arbeid."

Het is een heel verhaal, maar het leek me de moeite waard om het in zijn geheel over te nemen. Om uiteindelijk uit te komen bij de belangrijke Regel van Benedictus waarbij het broederlijk samenleven benadrukt wordt: het leven in een gemeenschap.
Met het oog op de komende verkiezingen van 9 juni is dat misschien iets om nog eens over na te denken.

zaterdag 6 maart 2010

Antonius


Er zijn van die kroonjaren die een speciale naam hebben gekregen. Als je 50 wordt heb je Abraham gezien, of Sara. Bij:

- 60: Izaak of Elisabeth
- 70: Jacob of Anna
- 80: Jozef of Debora
- 90: Antonius of Ruth
- 100: Methusalem of Judith

Zover als het laatste is het nog niet, maar we vieren vandaag wel Antonius.

De vraag is dan naar welke heilige die verjaardag is vernoemd. Er zijn er wel vijf die er voor in aanmerking komen. Ik hou het op: "Antonius-Abt", ofwel Antonius van Egypte, een christelijke heilige die leefde van 251 tot 356.
Hij was de eerste monnik en staat daarom bekend als de vader van het kloosterleven.

Ik weet overigens uit betrouwbare bron dat de vader op deze foto geen monnik is geworden.
De foto, waarvan dit een speciaal gedigitaliseerde opname is, komt uit 1962, is waarschijnlijk vanaf statief genomen en vervolgens via een speciaal chemie-bromide procedé verwerkt. Ofwel: ontwikkeld en afgedrukt in de donkere kamer, door de maker zelf.

vrijdag 5 maart 2010

Een echte Joke Smit


Het is natuurlijk heel bijzonder wat Henk Helmantel doet. Er zijn maar weinig mensen met zo'n gave.
Jopie Huisman uit Workum was er ook zo één. Die was meer een schilder van de dingen uit het gewone leven, maar met dezelfde precisie.

Overigens houdt hier mijn kennis van beroemde hedendaagse schilders op. Op één na.

Dit werk is van een bescheiden schilderes uit Almere, maar als ik er lang naar kijk, is het net of we een Helmantel in de kamer hebben hangen. Het is niet eens een "Glicée" (zie het Blog van gisteren).
Nee, dit is een echte Joke Smit.

donderdag 4 maart 2010

Verboden te fotograferen


Deze foto mag niet. Maar ik permitteer me deze kleine zonde toch. Ik zal er in deze vastentijd extra boete voor doen.

Bij de ingang van de expositie van "Henk Helmantel" in Slot Zeist staat inderdaad een bord: Verboden te fotograferen.
En haal het niet in je hoofd om het toch te doen, want dan krijg je met deze suppoost te maken en ik verzeker u: dan ben je nog niet jarig. "De schilderijen kunnen er door worden beschadigd".

Ik begrijp dit soort dingen niet. Die schilderijen hangen de hele dag in het volle licht, met spots er op. En ik mag dan, zelfs niet zonder flits, niet één foto maken. Ik wordt daar wat opstandig van.

Maar het heeft natuuurlijk een andere reden. Beneden in de winkel zijn reproducties te koop, zogenaamde "Giclée's". Deze zijn gemaakt volgens een speciaal procedé waarbij de schilderijen eerst van 10 kanten zijn gefotografeerd. De digitale bestanden worden vervolgens samengevoegd en daarna geprint op hoogwaardig papier. Kosten: 250 euro per stuk. Voor dat bedrag krijg je er een lijst bij.
Ja, en als iedereen daar zomaar gaat fotograferen dan beschadig je natuurlijk de verkoop.
Dàt snap ik.

woensdag 3 maart 2010

Verlangen


Bij het zien van dit soort plaatjes bekruipt mij het gevoel dat ik zo snel mogelijk afscheid wil nemen van de winter, de grillige maartdagen wil overslaan, en direct naar het voorjaar en de zomer wil.

Het lijkt er op dat we in ieder geval de sneeuw voorlopig kwijt zijn. De bollen komen al weer de grond uit en op de site "Oogwandeling" van Mirthe Duindam heb ik eind februari de eerste sneeuwklokjes en krokussen alweer gezien.

Het gaat de goede kant op.

dinsdag 2 maart 2010

Helmantel


Voor wie na het bekijken van de video van Henk Helmantel op Uitzending gemist, zie het Blogbericht van gisteren, de behoefte gevoelt naar zijn Atelier "De Weem" af te reizen komt beslist op een idyllisch plekje terecht.
Het is even een rit naar Westeremden in de kop van Groningen, maar dan krijgt u ook wat.

Ik adviseer u dat in de zomer te doen. U wordt dan zeer gastvrij ontvangen in de tuin door zijn vrouw of kinderen.
En als u het treft loopt de maestro zelf ook rond.

maandag 1 maart 2010

Licht op de Stilte


Wegens groot succes is de tentoonstelling van "Henk Helmantel" in Slot Zeist verlengd tot 5 april 2010.

"Helmantel, geboren in 1945 in Westeremden, is vooral bekend geworden als schilder van stillevens, maar hij schildert ook regelmatig interieurs van middeleeuwse kerken en kloosters.

Zijn werken geven licht op de stilte. Hij besteedt veel aandacht aan de abstracte waarde van zijn composities en de algehele sfeer waarin het licht een prominente rol speelt zonder te vervallen in dramatiek. Een zeer opvallende karakteristiek van zijn werk is de grote tastbaarheid van de geschilderde voorwerpen of vruchten en de ruimtewerking van de interieurs."


Deze zomer hebben wij zijn Atelier in Westeremden bezocht en dit was een mooie gelegenheid om zijn werk nog eens te bekijken.
In een theaterzaal van Slot Zeist wordt bovendien de video "Met niets begonnen" vertoond die vorig jaar door de EO over Henk Helmantel is gemaakt. Voor wie geen tijd heeft om naar Zeist af te reizen: Deze video is ook te zien op "Uitzending gemist". Dan hebt u gelijk een virtuele rondleiding door zijn Atelier annex Museum.