zondag 13 maart 2011

De Gong


Voorafgaand en tijdens de  gebedsdiensten die gedurende de dag worden gehouden in het "Sint Liobaklooster" luidt men de klok die in het torentje hangt.

Alleen tijdens de "Sext", om 12.15 uur doet men het anders. Dan slaat men op de gong.

Ik ben dat nog niet eerder tegengekomen in een Westers kloosters. Het doet ook wat Oosters aan. Ik was ook verbaasd te zien dat iemand in een introductiefilmpje iets voorleest uit de Bhagavad Gita.
De zusters hebben dan ook wel wat met het Boeddhisme. Of, in ieder geval heeft de Lioba School voor Vrede dat. De School voor de Vrede is een spiritueel centrum dat op het terrein van het klooster is gevestigd, met name gericht op jongeren. De zusters hebben een aantal jaren geleden op uitnodiging van de Dalai Lama deelgenomen aan een Festival voor Sacred Music in New Delhi, waar zij het Hooglied hebben gezongen. Daaruit is o.a. de School voor de Vrede ontstaan. Het is een geestelijke weg tot vrede en een oproep tot allen voor een gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid voor heel de wereld.
Zie hierover o.a. de "Nieuwsbrief 2003" van zuster Karin op de website.

In een gesprek vertelde één van de zusters dat zij zich heel open opstellen. Natuurlijk zijn zij overtuigd Christen, maar zij willen zich niet afzetten tegen andere overtuigingen. Dat leidt zo gauw tot (ver-)oordelen en dat draagt niet bij tot vrede tussen de mensen.

Geen opmerkingen: