zondag 20 maart 2011

Reminiscere


Het is vandaag de tweede zondag in de veertigdagentijd. Hij staat in christelijke kringen bekend als "Reminiscere", ofwel: "Gedenk uw barmhartigheden".

Nou ja, bekend? Het zal alleen het geval zijn bij mensen die zich dagelijks in verdiepen. Ikzelf heb het moeten opzoeken.

Vreemd woord eigenlijk: "barmhartigheid". Het is een woord wat je bijna nooit gebruikt.
Als ik de Online Encyclopedie raadpleeg staat er dat het iets te maken heeft met compassie, mededogen, medegevoel, ontferming, genade, goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid.

In de Middeleeuwen was dat anders. Daar leefde men met de Zeven Werken der Barmhartigheid en kwam het er op aan dat je die in het dagelijks leven toepaste:

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken bezoeken
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Ze zijn gebaseerd op de woorden van Christus die zegt: "Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ..." etc. ("Matteüs 25, 35-36").
 
Volgens mij kun je "barmhartigheid" het het best vergelijken met een overgrootmoeder die tegen haar drie weken oude achterkleindochter zegt: "Kom maar, leg je hand maar in mijn hand."
(Foto: WB)

Geen opmerkingen: