maandag 26 september 2016

Gouden Momenten

Apeldoorn, 1991. Honderdjarig bestaan 's Heeren Loo
Dit jaar bestaat de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft en o.a. een reünie georganiseerd van oud-directeuren, waarvan ik ook deel mag uitmaken. Mijn herinneringen daaraan heb ik verwoord in een Blog op de website van 's Heeren Loo. Mijn hoogtepunten waren niet de bestuurlijke en organisatorische zaken waar ik op terugkijk. Mijn "Gouden Momenten" waren de ervaringen waarbij zichtbaar werd wat de functie van de instelling is in de opvoeding en begeleiding: het bieden van structuur, maar vooral van veiligheid, nabijheid en bescherming aan kwetsbare cliënten. Sommige beelden uit die tijd staan op mijn netvlies gegrift.

Geen opmerkingen: