donderdag 31 januari 2019

Zwammen


Soms zwam ik er maar een eind op los. Maar deze zwammen zijn wel echt. En dat midden in de winter.

woensdag 30 januari 2019

IJshaar


Gisteren een heel bijzonder natuurverschijnsel waargenomen: IJshaar, ook wel "de baard van Koning Winter" genoemd. Ik had het nog nooit gezien. Maar iemand maakte ons er op attent tijdens een boswandeling. Heel bijzonder.

Wikipedia: "IJshaar of haarijs is een zeldzaam natuurlijk verschijnsel waarbij een haarachtige, wollige ijsstructuur ontstaat op dood en nat kernhout, dus niet op de bast, van loofbomen.
IJshaar kan ontstaan als de luchttemperatuur even onder het vriespunt ligt. In het hout komen schimmels voor en bij de stofwisseling van deze schimmels komt onder andere water vrij dat door zeer kleine openingen in het hout (houtstralen) naar buiten wordt geperst. Het naar buiten geperste water bevriest tot een haarachtige structuur. Een hoge luchtvochtigheid is noodzakelijk voor de succesvolle vorming van ijshaar zodat het naar buiten geperste water niet kan verdampen en voor bevriezing beschikbaar blijft. Zolang de schimmels water blijven produceren en de klimatologische omstandigheden gunstig blijven, kan ijshaar aan blijven groeien. Als de luchttemperatuur te laag wordt, daalt de stofwisseling van de schimmels tot zo'n laag niveau dat er onvoldoende water geproduceerd wordt.
IJshaar is zeer teer en smelt na aanraking direct weg. Als ijshaar aan zonlicht wordt blootgesteld, zal het snel sublimeren en verdwijnen. IJshaar is daarom 's morgens vroeg of alleen op schaduwrijke plaatsen te vinden."

dinsdag 29 januari 2019

Spotprent


Op de tentoonstelling over 400 jaar Synode van Dordrecht hangt ook deze spotprent. De Synode was behalve dat het ging om een serieus godsdienstconflict tussen de remonstranten en de contraremonstranten, ofwel de rekkelijken en de preciezen, ook een soort van toeristische attractie. Het trok landelijke, ja zelfs internationale, bekendheid. Maar er werd ook de spot mee gedreven. De uitkomst stond namelijk van te voren al vast.

De remonstranten, de rekkelijken werden gedagvaard voor hun ideeën over de predestinatie. Ze beweerden dat de mens een vrije wil had en hun behoud mede afhankelijk was van hun daden. maar de contraremonstranten, de preciezen hielden zich aan de orthodoxe leer van Calvijn, waarin het behoud van de mens puur en alleen een kwestie van genade is.
De rekkelijken hadden weliswaar de steun van van Oldenbarnevelt, maar de contraremonstranten konden rekenen op de steun van Prins Maurits van Oranje.
In deze spotprent is te zien dat de balans doorslaat naar de kant van Calvijn, waarbij het zwaard van Prins Maurits nog eens extra gewicht in de schaal legt. Het is duidelijk wie er wint.

maandag 28 januari 2019

AugustijnenkerkIk weet niet of ik deze foto wel mocht maken. het is een foto van het interieur van de Augstijnenkerk in Dordrecht. Een mooie kerk met een rijke historie.
De website van de kerk vermeld:

"Ingeklemd tussen de historische bebouwing staat aan de Voorstraat in Dordrecht de middeleeuwse Augustijnenkerk.
Door velen die Dordrecht bezoeken of hier wonen wordt de kerk over het hoofd gezien... Onterecht!
De kerk uit 1293/1450 behoorde tot het Augustijnenklooster. Dit klooster is van grote betekenis geweest voor de burgerlijke en godsdienstige geschiedenis van de oudste stad van Holland en de Republiek der Verenigde Nederlanden.

In de Augustijnenkerk werd op zondag 17 juli 1572 de eerste hervormde kerkdienst belegd en is  sindsdien in gebruik als bedehuis van de Hervormde Gemeente."

Mijn aarzeling om deze foto te laten zien is dat er een muziekgezelschap aan het oefenen. Allemaal conservatorium studenten die zich voorbereiden op het Kerstconcert in december 2018. En ik heb ze niet tevoren allemaal individueel om toestemming gevraagd. Hopelijk nemen ze het mij niet kwalijk.

zondag 27 januari 2019

Tien Geboden


In de Grote kerk van Dordrecht hangt een groot bord met de Tien Geboden. Volgens echt nog echt  in de Statenvertaling uit 1637, zoals het ook hoort in Dordrecht natuurlijk.
Fijne zondag!

zaterdag 26 januari 2019

Eiland Dordrecht


Eén van de eerste dingen die wij hoorden toen wij in het Museum Hof van Nederland werden rondgeleid was: u weet natuurlijk wel dat Dordrecht een eiland is. Ik had de neiging om ja te zeggen, want dat had ik natuurlijk moeten weten omdat ik drie jaar in Dordrecht heb gewoond.
Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik het niet wist, of inmiddels vergeten was.
Maar u kunt het hier zien op deze oude kaart: Het eiland Dordracum.

vrijdag 25 januari 2019

Sluitsteen


Na vermoedelijk een grote renovatie heeft men in het plafond van de torenhal van de kerk een nieuwe sluitsteen aangebracht. Niet zo mooi als de sluitstenen in de kerk zelf die allemaal zijn versierd met bijzondere religieuze beeltenissen. Te hoog en te ver om er even een fotootje van te maken. Maar de moeite waard om even te gaan kijken, want langs de muren heeft men er mooie afbeeldingen van opgehangen.

donderdag 24 januari 2019

Houten broek


Ik kan mij herinneren dat mijn vader dit vroeger een "houten broek" noemde. De kansel in de kerk waar de dominee in stond als hij zijn preek hield. Als de dominee de kansel besteeg, dan trok hij de houten broek aan. Ik weet niet of die uitdrukking nog wordt gebruikt.
In ieder geval is deze kansel in de Grote Kerk van Dordrecht geen "houten" broek. Hij is gemaakt van prachtig marmer met een voorstelling van de doop van Jezus in de Jordaan. Prettig is in ieder geval dat als de preek van de dominee je niet boeit, je in ieder geval nog wat anders hebt om naar te kijken.

woensdag 23 januari 2019

KanseltrapEen kanseltrap heb ik, voor zover ik mij herinner, nog nooit gefotografeerd.
Nummer 167, als ik goed heb geteld.

dinsdag 22 januari 2019

InterieurAls je in Dordrecht bent kun je de Grote Kerk natuurlijk niet overslaan.
Een prachtig interieur, met een mooie marmeren kansel, met een fraai gebeeldhouwd klankbord erboven.

maandag 21 januari 2019

Bloedmaan


Deze keer heel comfortabel,vanuit mijn dakraam.
Hij is niet heel erg scherp. Nikon D800 met Sigma 500mm. f/6.3. 0,6 sec. ISO 1600. Veel ruis. Maar misschien heb ik nog wel een betere.

Robotlab Statenvertaling


Toelichting: "Speciaal voor de viering van 400 jaar Synode heeft het Duitse kunstenaarscollectie "Robotlab" een robot geprogrammeerd die non-stop in bijna zeven maanden de complete Bijbeltekst van de Statenvertaling uitschrijft. Net als een monnik in een scriptorium, die letter voor letter overschrijft, kalligrafeert de robot met echte inkt meer dan 3 miljoen letters op en rol papier van meer dan 1000 meter lang."


"Met zijn taak staat de robot tussen het menselijk handschrift en de en de mechanische reproductie van de drukpers in. De kunstinstallatie verbindt religie met wetenschappelijke rationalisme. Het roept vragen op rondom het geloof en technologische vooruitgang.

Zo focust het op de samenhang tussen twee culturele systemen die fundamenteel zijn voor de samenleving."

Deze installatie is te zien tot en met  2 juni 2019.

zondag 20 januari 2019

StatenvertalingDe Bijbel, dat is de Gantsche Heilige Schrift.

De bestaande Nederlandse Bijbels waren in het begin van de Reformatie niet betrouwbaar genoeg,. Daarom besloot men om een heel nieuwe Bijbelvertaling te maken. Die werd gefinancierd door de Staten-Generaal. Vandaar de naam Statenvertaling.

Het eerste exemplaar verscheen in 1637. Het is één van de resultaten van de gehouden Synode van Dordrecht. De Dordtse familie Keur werd één van de belangrijkste drukkers. Bijbels konden op maat worden besteld, al dan niet voorzien van illustraties.

Mocht iemand nog een exemplaar voor mij beschikbaar hebben, dan houdt ik mij van harte aanbevolen.

zaterdag 19 januari 2019

TorentrapIk moest in de Grote Kerk van Dordrecht natuurlijk nog wel even een fotootje maken van de torentrap.

Hij is te beklimmen, maar, nee, ik ben niet naar boven geweest.
vrijdag 18 januari 2019

donderdag 17 januari 2019

Synode van Dordrecht


Het is een bekende prent van de Synode van Dordrecht. Ik herinner me dat ik hem jaren geleden ook wel eens heb gezien. Misschien wel tijdens mijn Lagere Schooltijd.
In het midden de Remonstranten die er verantwoording werden geroepen. Links daarvan de Staten Generaal. Rechts de buitenlandse delegaties. Rechtsachter de de Engelsen. Daarnaast een bank voor de Fransen, die niet kwamen opdagen.
Achterin de zaal de voorzitterstafel en vooraan (op de prent onder), de vertegenwoordigers van de provincies.
Na vijftig zittingen was voorzitter Bogerman het gedraal van de Remonstranten zat en stuurde ze weg.  Daarna werd er nog tot mei 1619 doorvergaderd. Na afloop kregen alle deelnemers een herinneringsmedaille.
Het was een heel spektakel wat ook veel toeschouwers trok. Het belang ervan was niet alleen dat er een eind kwam aan de twist tussen de remonstranten en de contra-remonstranten door het opstellen van de Dordtse Leerregels, maar dat er een Staten-Vertaling kwam in de eigen volkstaal. Die Staten-Vertaling heeft een grote invloed gehad op het kerkelijk leven, maar ook op de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

woensdag 16 januari 2019

Grote Kerk Dordrecht


Hoogtepunt in Dordrecht is natuurlijk de Grote Kerk. Een baken in de stad en vanuit de verre omtrek al te zien.
Zeker dit jaar staat de kerk centraal rondom het vieren van 400 jaar Synode van Dordrecht. De zaal waar de synodevergadering werd gehouden, de Kloveniersdoelen, bestaat niet meer. Daarom heeft men nu in de kerk een tentoonstelling ingericht over het geschil tussen de hoogleraren Arminius en Gomarus, de remonstranten tegen de contraremonstranten. Ik heb geprobeerd het geschil te begrijpen over de leer van de predestinatie. Hebben wij nu een vrije wil of niet? Is ons eeuwige leven nu afhankelijk van onze goede werken, of is het allemaal genade van God en is het allemaal tevoren al bepaald.
Wie het weet mag het zeggen.

dinsdag 15 januari 2019

Hofstraat


Dordrecht blijft een leuke stad. Sinds wij er 45 jaar geleden gewoond hebben blijft het toch altijd een beetje aan je trekken. Er is momenteel in het museum Hof van Nederland een fantastische tentoonstelling over het ontstaan van de Republiek der Nederlanden. Zeer de moeite waard.

maandag 14 januari 2019

Hoe dichter bij Dordt...


We zijn zaterdag weer eens een dagje naar Dordrecht geweest. En jawel hoor. Het spreekwoord is nog steeds van toepassing: "Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt." Het weer was niet best.

Het lijkt onaardig tegenover de Dordtenaren, maar volgens Wikipedia is het een officiële uitdrukking. Maar hij had niets met het weer te maken. De uitdrukking had betrekking op de bodemgesteldheid in het rivierengebied. De volledige uitdrukking luidt: "Tiel is niet viel, Bommel is rommel en hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt."

zondag 13 januari 2019

Dagboek
Het gebedenboek van aria van Gelre was niet alleen een gebedenboek. Het was ook een getijdenboek, zoals in kloosters werd gebruikt.

Een soort van dagboek waarin voor elk moment van de dag en voor alle dagen van het jaar een verwijzing stond naar een Bijbelgedeelte of naar een Heilige.

De dag werd verdeeld in acht (of soms zeven) 'getijden’, en op elk 'uur’ werd volgens voorgeschreven teksten en formules gebeden. Hiermee voldeed men aan de opdracht van Paulus om onophoudelijk te bidden, een opdracht die nog eens benadrukt werd in de kloosterregel van Benedictus.

Dit is als ik het goed heb is dit een schema voor de maand April. Die van 13 januari kon ik zo gauw niet vinden, maar die stond er ongetwijfeld ook in.

Een dag die als het gaat om hen die ons zijn voorgegaan ook in mijn geheugen is gegrift.
Ik wens u een Gezegende zondag.

zaterdag 12 januari 2019

Gebedenboek


Dit is een kopie van twee originele pagina's uit het gebedenboek van Maria van Gelre uit 1415. Prachtig gekalligrafeerd en verluchtigd met een schilderijtje en omlijnd met bloemmotieven. Een waar kunstwerk.
Ik hoop dat er iemand is die het kan lezen. Ik weet niet over welk Bijbelgedeelte dit gaat. Eerlijk gezegd ben ik vergeten om dat te noteren.

vrijdag 11 januari 2019

Let it be


Opvallend is dat het eerst wat ik tegen kom bij het bezoek aan de tentoonstelling Maria van Gelre in het Valkhof in Nijmegen, een schilderij van de Beatles is. Het is een schilderij van van Fons Haagmans naar het groepsportret van de Beatles dat in 1963 is gemaakt door Terb Agency. Iedereen herkent het. Het is destijds de hele wereld over gegaan en daarmee was de roem van de Beatles voor eeuwig gevestigd.

donderdag 10 januari 2019

Maria van Gelre


Even iets geheel anders. Tot 6 januari was er in het Museum Valkhof in Nijmegen een tentoonstelling over Maria van Gelre en haar beroemde Gebedenboek.

Maria was een heel bijzondere vrouw. Geboren in 1389 in Normandië, een nichtje van de Franse Koning Karel VI. In 1405 trouwt ze met Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre.
Ze was een zelfbewuste vrouw, die blijkens de tentoonstelling wordt gezien als de Maxima van die tijd.
Ze heeft veel invloed in Gulik en Gelre, reist voortdurend langs alle kastelen en landgoederen in haar gebied om kennis te maken met de cultuur van haar onderdanen. Ze leidt een luxueus leven. Ze overlijdt na 1427.

Als ze 10 jaar getrouwd is laat ze een Gebedenboek maken, 1200 pagina's dik, dat in 1415 klaar is. Het werd gekopieerd door Helmich die Lewe, monnik in het klooster Mariënborn, bij Arnhem.

Het is het beroemdste werk uit de 15e eeuw op dit terrein. Het is online beschikbaar via de Radboud Universiteit door de klikken op de volgende link: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/hlcs/2017/gebedenboek-maria-van-gelre-online-beschikbaar

woensdag 9 januari 2019

Storm


Op zoek naar de storm kwam ik gisteren bij de vogelhut Bij Delta Schuitenbeek in Putten. Maar het viel reuze mee. In plaats van het voorspelde noodweer zag ik ineens de regenboog. Mooi moment op de dag dat half Nederland zich bezig hield met de Nashville-verklaring. Een knipoog van boven.

dinsdag 8 januari 2019

Commercie


Natuurlijk speelt de commercie een belangrijke rol bij het verhaal van de panda's. Het geld voor het naar Nederland halen van die knuffeldieren moet tenslotte ergens vandaag komen.

maandag 7 januari 2019

Xing Ya


Wij gingen in de kerstvakantie natuurlijk met onze kleinkinderen naar Ouwehand om de panda's te zien die daar sinds vorig jaar zijn ondergebracht in Pandasia, een enorm Aziatisch-Chinees paviljoen. We waren niet de enige.
Dit is overigens Xing Ya, maar het kan ook net zo goed haar broertje Wu Wen zijn. Zo goed heb ik het niet onthouden. Enorme beesten trouwens. Groter dan ik dacht.

zondag 6 januari 2019

DriekoningenHet is vandaag Driekoningen. Nou ja, of het er drie waren, daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens. In de Bijbel wordt alleen gesproken over goud, wierook en mirre. Ht kunnen er ook ook vier of vijf zijn geweest.

Eén is wat onwaarschijnlijk. Maar naast deze wijze stonden er nog een paar, maar die kon ik niet goed in beeld krijgen. U zult het dus vandaag met één moeten doen.


zaterdag 5 januari 2019

Goedemorgen allemaal


Misschien is het even schrikken zo op de vroege morgen. Maar ik verzeker u: hij heeft niets kwaads in de zin.
Fijne dag allemaal!

vrijdag 4 januari 2019

donderdag 3 januari 2019

woensdag 2 januari 2019

Vrolijk begin


Laten we vrolijk beginnen dit jaar, met een paar foto's van het China Light Festival in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

dinsdag 1 januari 2019

Happy New Year!


Ik wens al mijn Blogvrienden en -vriendinnen een Voorspoedig Nieuwjaar, met veel creatieve fotomomenten.