zaterdag 30 april 2011

Muggen


't Is weer bijna voorbij, die mooie dag.

En dan is het weer tijd voor..., muggen, muggen en muggen.

Majesteit, Van Harte!


Koninginnedag 2011.

Het belooft een prachtige zonnige dag te worden.

Ik feliciteer de majesteit van harte, ook al is ze vandaag niet jarig, en wens iedereen een mooie Koninginnedag.

vrijdag 29 april 2011

De rechtvaardige aan de waterstromen


"Ruud Bartlema" schilderde naar aanleiding van Psalm 1 bijgaand schilderij: "De rechtvaardige aan de waterstromen."

"Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei."

Persoonlijk doet dit me denken aan een nummer uit 1978 van Boney M:  "Rivers of Babylon", wat ook is gebaseerd op een Psalm, en wel op de letterlijke tekst van Psalm 137, maar dat zal niet de bedoeling van de schilder zijn geweest.

Het valt me overigens op dat hij in zijn schilderijen veel blauw gebruikt. Een hemelse kleur?

donderdag 28 april 2011

De Godsnamen

  


Dit zijn drie foto's uit een een serie van zeven schilderijen van "Ruud Bartlema" bij een meditatie van de 72 Godsnamen uit de Kabbala. "Op elk paneel komen steeds drie Godsnamen voor met steeds drie gouden letters. Bij deze namen is steeds een beeld te zien. De overige drie-letterige Godsnamen zijn in een andere kleur geschilderd. Elk van de zeven panelen heeft een hoofdkleur. Op elk schilderij vormt de Levensboom uit de Kabbala de terugkerende achtergrond."

Links: (violet): De God van de beschermengelen, de God van de wolken, en de Godin van de seksuele magie.
Midden: (oranje): God van de barmhartige rechter, de God van de vrijheid en de God van Licht en Duisternis.
Rechts: (blauw): De God die schittering geeft, de God die wolken verdrijft en de God van de overgave.

De schilderijen hangen nog tot 20 mei 2011 in de "Kunstkelder" in Putten.

woensdag 27 april 2011

De Prediker in de Loofhut


In de Kunstkelder in Putten is van 15 april tot 20 mei een bijzondere tentoonstelling te zien met o.a. schilderijen van Ruud Bartlema.

"Ruud Bartlema" is beeldend kunstenaar en theoloog. Hij houdt zich al vele jaren bezig met de Joodse mystiek, de Kabbala.
De Kabbala is een filosofische stroming in de Joodse leer die ontstaan is rond 1200, waarbij de openbaring van het goddelijke centraal staat. Het legt meer de nadruk op het beschouwende aspect dan op de strikte naleving van de wetten.

De Hebreeuwse tekst op dit schilderij luidt:
"De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Alles is IJdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon."

dinsdag 26 april 2011

Pluis


Onkruid of niet, pluis of niet-pluis, het blijft natuurlijk een fascinerende bloem, deze Taraxanum Officinale.

De "Wilde Planten" website:
"De officiële naam van de paardenbloem eindigt op officinale en dat betekent dat de plant in kloostertuinen gekweekt moest worden.
Het kruid is vochtafdrijvend en versterkt de lever en gal in de aanmaak van spijsverteringssappen. Ook is het een mineraal- en vitaminerijke plant.

Paardenbloem (Molsla) wordt ook wel als sla gegeten. Om de bitterheid te doen verminderen laat men de blaadjes eerst een uur in het water liggen. Vaker worden de planten in het donker gekweekt (net als witlof), waardoor ze bleek blijven en niet bitter smaken. Het melksap is licht giftig, gebruik de stengels daarom niet in salades. In Frankrijk wordt er jam gemaakt van de bloemen (zonder het groen)."

De kenners onder u wisten dit natuurlijk allemaal al.

maandag 25 april 2011

Tweede Paasdag


Ik kan mij niet heugen ooit zo'n mooi Paasweekend te hebben beleefd.

En niet eens ver weg. Gewoon lekker genieten, dicht bij huis van een fietstochtje in onze prachtige omgeving.

Gek eigenlijk:
Als ze in mijn gazonnetje staan trek ik de paardenbloemen er altijd uit, maar ik zou ze in dit weiland niet willen missen. Zonnetje er op, wat wil je nog meer?

zondag 24 april 2011

Eerste Paasdag


Na de stilte van gisteren, vandaag een uitbundig Licht!
"De Heer is waarlijk opgestaan!"
Met die woorden begroet men elkaar in de Oosters-orthodoxe kerk op Eerste Paasdag.

En waarom zouden we dat hier niet doen. Daarom:
Goedemorgen! De Heer is waarlijk opgestaan!

Voor velen is Christus het Licht der wereld. Als je met die gedachte leeft en om je heen kijkt, kan het eigenlijk iedere dag wel Pasen zijn. Want elke dag is er wel iets lichts te ontdekken. Toch?
Ik wens u fijne Paasdagen.

vrijdag 22 april 2011

Goede Vrijdag


Het is vandaag Goede Vrijdag. Voor velen een vrije dag, het begin van een mooi Paasweekend en met dit prachtige weer belooft dat heel wat.

Maar het is ook de dag waarop we stilstaan bij het lijden en de kruisiging van Jezus. Een gebeurtenis zo'n 2000 jaar geleden die op vele manieren is uitgebeeld. Vorige week liet ik het beeld zien van "Christus in de kerker" uit de expositie "Glans en Glorie" met Russische kunst in Hermitage in Amsterdam.
In onze streken kenden we ook zoiets en heet het:

Christus op de koude steen, Oost-Nederland ca. 1510

De omschrijving van deze voorstelling in het Museum Catharijneconvent in Utrecht luidt:

"Eenzaam en ontkleed zit Christus op een steen terwijl zijn kruis wordt opgericht. Deze rustpauze van Christus is niet in de bijbel terug te vinden.
Waarschijnlijk ligt de oorsprong van de scène in religieus theater. De rustpauze komt ook voor in vijftiende-eeuwse traktaten over het lijden van Christus. Het is vanaf dan een geliefd onderwerp voor afbeeldingen, die de bezoeker moeten ontroeren en aanzetten tot een vroom leven.
Christus zier er treurig en melancholisch uit, met het hoofd steunend op zijn hand. Dat Christus geheel naakt wordt afgebeeld, komt zelden voor."

Dit soort beelden zie je eigenlijk zelden op Goede Vrijdag. Het geeft wel duidelijk de ontgoocheling van Jezus aan, terwijl hij zit te peinzen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" ("Matteüs 27:46")

donderdag 21 april 2011

Witte Donderdag


Toen ik vorig jaar in de "Collegiale of Sint-Pieterskerk" in Leuven was heb ik dit schilderij gefotografeerd. Het is van de vijftiende-eeuwse schilder "Dirk Bouts".

Het is het hoofdpaneel van een drieluik. Het bijzondere van dit schilderij is dat hier voor het eerst in Nederland met een duidelijk perspectief wordt gewerkt. Er is een zogenaamd verdwijnpunt.
Maar vandaag gaat het mij om het tafereel óp dit paneel: Het Laatste Avondmaal.

Het is vandaag Witte Donderdag, de dag waarop we stil staan bij wat o.a. Johannes in zijn Evangelie ("Hoofdstuk 13") heeft opgeschreven over deze maaltijd die Jezus met zijn twaalf discipelen hield de dag vóór zijn kruisiging.
Ze zitten er allemaal rustig en ingetogen bij. Ze discussiëren wel over wat Jezus daar zegt, maar zijn zich niet bewust van de gebeurtenissen die gaan komen.
De dag erna veranderde voorgoed de wereldgeschiedenis.

woensdag 20 april 2011

Woensdag van de Stille Week


Het is deze week ook weer de week van de Passion's.

Op tal van plaatsen wordt de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd waarin het verhaal van het lijden en sterven van Christus wordt uitgespeeld en uitgezongen.

Het is niet alleen een verhaal voor gelovige mensen, er zijn ook mensen die de Matthäus Passion jaarlijks bezoeken alleen voor de muziek. Voor anderen is het een uitje, in de trant van: je moet het een keer meegemaakt hebben. Er zijn beroemde uitvoeringen. Denk aan de uitvoeringen in de Grote Kerk in Naarden, waarvoor je vanwege de grote belangstelling al een jaar van tevoren kaarten moet bestellen.
Voor wie er alles van wil weten is er tegenwoordig zelfs een speciale "Startpagina" beschikbaar.

Het is een beetje een cultus geworden. Ik bedoel daar niets negatiefs mee. Eén ding is duidelijk: De gebeurtenissen van Goede Vrijdag en Pasen blijven, hoe dan ook, ook na 2000 jaar, nog steeds de aandacht trekken.

dinsdag 19 april 2011

Dinsdag van de Stille Week


In één van de lange gangen van de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen is dit glas-in-lood-raam ingemetseld.

Het is een afbeelding van Sint Adelbert. Telkens als de broeders door deze gang lopen, zo vertelde broeder Adri ons, worden ze herinnerd aan hun gelofte.
Het is de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid zoals die in de 5e eeuw door Benedictus is geformuleerd.

Met deze gelofte leven de broeders dag in dag uit, komen ze vijf keer per dag bijeen voor meditatie en gebed, en wijden ze hun leven aan Christus. Hun leven lang.

Ik moest daar weer even aan denken nu wij in de Stille Week zijn en wij zeven dagen lang toeleven naar het Pasen. Voor ons een hele opgave. Niet dat ik zou willen ruilen met die broeders, maar het dwingt wel respect af.

maandag 18 april 2011

Maandag van de Stille Week


Paars is de kleur van de vasten- of veertigdagentijd.

Van oudsher is blauw/indigo/paars de kleur van het bovennatuurlijke of van de godheid.

Goethe onderscheidde in zijn kleurenleer twee basiskleuren: blauw/indigo en geel, die hij in symbolische zin ook koppelde aan licht en duisternis, goed en kwaad.

Indigo/paars is ook de kleur van de rouw, de ingehouden emotie, van ingetogenheid. En daarom past deze bij de Stille Week.
Het mooie van deze bloem van de rhododendron is, dat hierin zowel de ingetogenheid tot uiting komt, als het nieuwe leven waar we in deze Paasweek naar uitzien.

zondag 17 april 2011

Palmpasen


De komende week staat bekend als de Stille Week, de week voor Pasen.
Vandaag is het Palmpasen. Daar hoort het verhaal bij van:

De intocht in Jeruzalem

"De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: "Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël."
Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: "Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen." 

Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 
En de farizeeën zeiden tegen elkaar: "Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan."
("Johannes 12, 12-19")

Het verhaal is op vele manieren in beeld gebracht. Hier op een oude Russische ikoon van een anonieme schilder (Site: "Bijbelse Kunst"). Achter Jezus op de ezel staan twee discipelen Petrus en Paulus. Dat is bijzonder en daar is enige fantasie voor nodig, want Paulus behoorde niet tot de twaalf dicipelen en komt in de Bijbel pas na de dood van Jezus in beeld.
Maar Paulus speelde bij de verbreiding van het Christendom zo'n belangrijke rol dat men hem er hier vermoedelijk maar gelijk bij heeft gezet.
In het midden staat de palmboom, waarnaar deze zondag is vernoemd. Ik wens u een goede zondag en een goede week.

zaterdag 16 april 2011

Licht


De architect van het "Stadhuis" in Den Haag, Richard Meier, heeft bewust heel lichte kleuren gebruikt.

"Wit is voor Meier het symbool van helderheid, zuiverheid en perfectie. De mensen geven kleur aan het gebouw.
Het daglicht is van groot belang in het stadhuis. Aan alle kanten, maar vooral door het glazen dak van het Atrium, stroomt licht naar binnen, ogenschijnlijk oneindig gereflecteerd door de strakke witte gevels."

Je zou het niet zeggen, maar dit is de binnenzijde van het gebouw, het "Atrium". Eigenlijk is het ook weer de buitenzijde, want binnen achter deze buitenzijde zijn de kantoren. Als je binnen in het Atrium bent kun je van buiten de binnenzijde van die kantoren natuurlijk niet zien.
Kunt u het nog volgen?

vrijdag 15 april 2011

Atrium


U had natuurlijk al lang begrepen dat ik vorige week in het "Stadhuis" van Den Haag was.

Een fantastisch gebouw, waar destijds veel over te doen is geweest. Het is ontworpen door de Amerikaanse architect Richard Meier. Door de vorm en de kleur wordt het ook wel het "IJspaleis" genoemd.

"Het stadhuis heeft een grote centrale hal, het "Atrium", wat een ontmoetingscentrum is voor burgers en bezoekers van Den Haag. Het wordt daarom ook wel "de Huiskamer van Den Haag" genoemd. Hier zijn de gemeentelijke balies te vinden, maar er worden ook culturele, educatieve, maatschappelijke en commerciële evenementen en tentoonstellingen georganiseerd."

Ik hou wel van dit soort gebouwen. Je kunt er heerlijk fotograferen en je door de lijnwerking helemaal uitleven in fraaie composities. En..., er zijn natuurlijk ook trappen.

donderdag 14 april 2011

Magnolia


Dit is voorlopig even de laatste Magnolia in deze serie.

Ik zit eerlijk gezegd te wachten op een leuk filmpje over de Flashmob van vorige week tijdens de opening van de tentoonstelling "Contains the EU" van Esther Kokmeijer en Henrik Jan Haarink in het Stadhuis in Den Haag.

Niet dat het spontane filmpje "Puttense Flashmob" van Mirthe Duindam niet al fantastisch is. Maar er zou ook nog een "officieel" filmpje verschijnen.

Geduld, geduld, is een schone zaak.

woensdag 13 april 2011

Tulpenboom


Zoals Kees, als reactie op mijn Blogbericht van maandag opmerkte, wordt de Magnolia ook wel "Tulpenboom" genoemd.

Ik dacht dat er misschien één soort van was, maar als je even op "Wikipedia" kijkt, dan zie je dat er wel 300 verschillende soorten zijn.
Ik neem van Ger zonder meer aan dat dit de Magnolia Soulangeana "Lennei" is. Ik had hem zo gauw niet herkend.

Het is overigens een bloem die heel kort bloeit. De eerste blaadjes zijn nu al weer aan het vallen. Maar ja, zo gaat dat: groeien, bloeien, en verwelken. We hebben er toch weer even van kunnen genieten.

dinsdag 12 april 2011

Satijn


Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom, maar bij deze foto schoot mij het woord "satijn" te binnen.

Vreemd eigenlijk, want het gaat om een bloem, en wel om een Magnolia die gewoon mooi staat te wezen in onze tuin. Een bloem ook met een prachtig hart.

Als ik denk aan "satijn" dan denk ik aan iets moois, iets zachts met pastelachtige kleuren.

Filosofisch gezien kun je je afvragen: Is deze bloem nu een verschijningsvorm van die mooie denkbeelden die ik in mijn hoofd heb, of geven die gedachten de eigenschap weer van die mooie bloem?
Ofwel: bestaat de werkelijkheid uit dat imaginaire beeld of is die bloem onze werkelijkheid, waar wij een mooie betekenis aan geven? Kunnen wij met onze uitspraken de werkelijkheid weergeven zoals die is? Of is het alleen maar een taalspel?
Dit lijkt natuurlijk op een oeverloze discussie, maar godsdienstfilosofen kunnen daar uren over discussiëren en denken daarmee zelfs het bestaan van God te kunnen bewijzen. Ik hoop dat ik er uitkom vandaag bij het tentamen filosofie.

Intussen zal die prachtige satijnachtige bloem vandaag wel gewoon mooi blijven bloeien.

maandag 11 april 2011

Magnolia


Ik heb het idee het de Magnolia in de tuin ieder jaar mooier wordt.

In ieder geval hebben we dit jaar (nog) geen last gehad van nachtvorst en staat hij er prachtig bij.
Iedere dag gaan de bloemen een stukje verder open.

zondag 10 april 2011

Christus in de kerker


Ja, ik weet het, je mag in de Hermitage als particulier bezoeker niet fotograferen. Maar als ik wil vertellen wat ik gezien heb op de tentoonstelling "Glans en Glorie", dan heb ik daar graag plaatjes bij. Ik ben nu eenmaal wat visueel ingesteld.

Het is vandaag de vijfde zondag in de veertigdagentijd en ik vind dit beeld van Christus er vandaag wel bij passen: zondag "Judica": verschaf mij recht.
Christus zit geketend, ogenschijnlijk geduldig en wat peinzend, zijn lijden af te wachten terwijl buiten het kruis wordt opgericht.

"Christus in de kerker", is een beeld uit de achttiende eeuw uit Rusland, Solvytsjegodsk.

"Het thema van de passie van Christus heeft geen diepe wortels in de orthodoxe traditie. Het komt in Rusland pas voor in de zeventiende eeuw in de frescoschilderkunst en in de beeldhouwkunst vanuit Litouwen en Polen, waar dergelijke beelden wijdverbreid waren, evenals in Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië."

In de Westers Christelijke kerk heten dit soort beelden "Christus op de koude steen". Er staat een mooi voorbeeld van in Museum Catharijneconvent in Utrecht (waar je overigens wel mag fotograferen).
Dat zal ik binnenkort ook laten zien.

zaterdag 9 april 2011

Vurige Hemelvaart van Elia


Van de ikoon van de Vurige Hemelvaart van Elia zijn verschillende versies. Vorige week liet ik er één zien van de tentoonstelling "Ongekende Schoonheid" in het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Deze is van de tentoonstelling "Glans en Glorie" in de Hermitage in Amsterdam.

Ze zijn allebei gebaseerd op dezelfde tekst uit 2 Koningen 2:11, die kennelijk bij velen in de Oosters-Christelijke kerk tot de verbeelding sprak.

Op de "Ikonenpagina" van Marja Benschop-Smit, onder het kopje Oude Testament, is een voorbeeld te vinden van een hedendaagse versie van deze ikoon.

vrijdag 8 april 2011

Contains the EU


Uit de reacties van verschillende aanwezigen en deelnemers heb ik begrepen dat de opening vanmiddag van de tentoonstelling "Contains the EU" in het stadhuis in Den Haag, waar ik het zondag over had, als zeer geslaagd is ervaren.

Het is vastgelegd met vier camera's. Ik hoop binnenkort een mooi filmpje van onze Flashmob te kunnen laten zien.

Wat leuk trouwens Mirthe dat je bent komen kijken! Bijzonder om elkaar na twee jaar Blogcontact ook eens "live" te ontmoeten. Het betekent dat jouw foto's op "Oogwandeling" voor mij nog meer gaan spreken.

Heilige Nicolaas


Op de tentoonstelling "Glans en Glorie" in de Hermitage in Amsterdam hangen niet alleen ikonen, er staan ook beelden, waaronder deze van Sint Nicolaas.

Zoals ik gisteren al schreef komt deze heilige in de verering op de tweede plaats, na Maria.

Glans en Glorie:
"Nicolaas, de vierde-eeuwse bisschop van Myra, staat bekend als de Wonderdoener, net als de Sint Nicolaas bij ons.
In Rusland wordt hij vereerd als verlosser van rampspoed en onheil. Samen met de Moeder Gods is hij beschermheilige van Rusland."

donderdag 7 april 2011

Moeder Gods


Het is niet verwonderlijk dat er in de expositie "Glans en Glorie" van kunst uit de Russisch-orthodoxe kerk in het Hermitage in Amsterdam veel ikonen zijn opgenomen van de Moeder Gods.

Ook voor de gelovigen in de Russisch-orthodoxe kerk geldt Maria als een belangrijke voorspraak voor God. Zij is de meest vereerde heilige in de kerk, gevolgd door de heilige Nicolaas.

woensdag 6 april 2011

Glans en Glorie


Van 19 maart tot 16 september 2011 vindt in de Hermitage in Amsterdam een tentoonstelling plaats over kunst uit de Russisch-orthodoxe kerk. Er zijn natuurlijk veel ikonen te zien, maar er staan ook andere kunstvoorwerpen.

Voor een uitleg verwijs ik naar de uitstekende website van de "Hermitage", waar veel informatie over de tentoonstelling is te vinden:

"Glans en glorie biedt van 19 maart tot en met 16 september 2011 met ruim 300 religieuze kunstobjecten voor het eerst een overzicht van de eeuwenoude mystieke en artistieke tradities van de Russisch-orthodoxe Kerk. Iconen, frescofragmenten, kostuums, schilderijen, historische boeken en gouden en zilveren attributen uit de christelijke eredienst zijn de tastbare bewijzen van deze lange en rijke religieuze traditie. De Byzantijnse oorsprong en traditie, de kerkelijke feestdagen, met het paasfeest als hoogtepunt, en de tsaren en hun kerk 'aan huis' zijn thema's in de tentoonstelling. Een indrukwekkende iconostase, bijzondere veertiende-eeuwse fresco's uit Pskov en heel veel prachtige iconen uit de Hermitage St.- Petersburg en andere beroemde Russische collecties zijn voor het eerst te zien."

Overigens stond er in Trouw van 18 maart j.l. ook een uitstekend artikel over deze tentoonstelling. Ik weet niet of het werkt voor niet-abonnees, maar "hier" is de link.

dinsdag 5 april 2011

Spoor


Ik heb u nog niet verteld over onze treinreis naar Amsterdam en het bezoek aan "Glans en Glorie", de tentoonstelling over kunst uit de Russisch-Orthodoxe kerk in de Hermitage.

Als ik tijd heb ga ik daar de komende dagen even voor zitten.

Fijne dag vandaag!

maandag 4 april 2011

Natuurlijk Prachtig


Het is natuurlijk jammer dat het zo kort duurt, maar dit is natuurlijk prachtig.

Wonderlijk eigenlijk, dat die bloemen ieder jaar weer terugkomen. Je hoeft er eigenlijk niets voor te doen en het is nog gratis ook.
Ik moet er wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik niet precies weet hoe deze boom heet.
Ja, ja, ...ik weet het, dat valt natuurlijk weer tegen. Ik zou dat zo moeten kunnen zeggen.

Maar.., ik geniét er wel van.
En omdat ik hem zo mooi vind, laat ik hem ook hier op mijn Blog zien.
En dan is er vast wel iemand die mij helpt met de naam.
Ger?

zondag 3 april 2011

Contains the EU


Wie zin heeft in een leuk feestje moet vrijdag a.s naar het Atrium in het Stadhuis van Den Haag gaan.

Daar presenteren de Rotterdamse kunstenaar "Esther Kokmeijer" en "Henrik Jan Haarink", hun expositie "Contains the EU". De tentoonstelling gaat over het zwaartepunt van elk land van de EU, de plek die het land vertegenwoordigt in zijn zuiverste vorm.

Het zwaartepunt van Nederland ligt in Putten. De burgemeester van Putten zal de tentooonstelling openen, dus is er alle reden om er hier op mijn Blog even aandacht voor te vragen.
Er is nog een reden, maar die mag ik niet verklappen.
Het enige wat ik kan zeggen is dat het heéééel leuk kan worden!!

De tentoonstelling komt voort uit het project "At home Anywhere", een reis van 15 maanden naar alle 27 landen van de Europese Unie, die Esther Kokmeijer en Henrik Jan Haarink maakten.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 8 april tot en met 29 april 2011, in het Atrium van het stadhuis in Den Haag: www.denhaag.nl/atrium

De Openingsborrel is op vrijdag 8 april 2011 van 17:00 tot 18:45 uur.
Dus als het even kan: zorg dat u er bij bent!

(Op de foto van Esther en Henrik: Het zwaartepunt van Letland)

Laetare!


Het voorjaar spat er dezer dagen uit!

En dat komt goed uit want het is vandaag zondag "Laetare", wat betekent: Verheug u!

We zitten inmiddels midden in de vastentijd, en dan mag er voor even feest worden gevierd.
Maar niet te uitbundig, want het is nog geen Pasen.

Ik wens u een fijne dag!

zaterdag 2 april 2011

Licht


Terwijl het buiten toch wat somber was, viel het me op dat het interieur van de "Sint Willibrordeskerk" in Deurne aangenaam licht overkwam.

Dat is voor zo'n grote kerk best bijzonder.
Het zegt natuurlijk ook iets over de kleurstelling die de architect heeft gekozen.

vrijdag 1 april 2011

Gotisch


Men heeft de laatste jaren de "Sint Willibrordeskerk" in Deurne keurig gerestaureerd.

Het is een kerk uit de dertiende eeuw in een "gotische stijl" met prachtige gewelven.

Er is mij verteld dat je tijdens een rondleiding zelfs boven de gewelven kunt lopen, via een loopbrug om ze van bovenaf te bekijken. Zeer de moeite waard!