dinsdag 31 december 2013

Voorbij


Terugblikkend op het oude jaar is dit voor mij de meest toepasselijke foto. Een beetje mijmerend terugkijken naar wat voorbij is.

Een mooi moment tijdens onze vakantie in Aberdaron in Wales waarover ik u op 8 juni 2013 ook al vertelde in het bericht "Sunset".

Er valt natuurlijk van alles te vertellen over 2013. Ik volsta maar gewoon met: het was een goed jaar. We zijn gezond, dat is het voornaamste. We hebben het goed met de kinderen en kleinkinderen; doen naast het werk allerlei leuke dingen. Wat wil je nog meer.

Wat dit Blog betreft zijn er dit jaar 364 berichten geplaatst, waarop zo'n 480 keer is gereageerd. Er waren dit jaar minder bezoekers dan vorig jaar. Maar met ongeveer 35.000 pageviews ga ik beslist niet mopperen. Dat betekent gemiddeld 95 bezoekers per bericht. Dank aan iedereen die de moeite nam om even in te loggen, voorbijgangers, vaste bezoekers en stamgasten. Dank ook voor alle vriendelijke reacties. Ik heb die zeer op prijs gesteld.
Ik wens u allen een heel goede jaarwisseling en graag tot volgend jaar, ofwel: tot morgen.

maandag 30 december 2013

Scheef


Zoals ik zaterdag al vermeldde mag je in het Rijksmuseum vrij fotograferen.

Maar, je wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden.
Het was mij opgevallen dat de Nachtwacht een beetje scheef hing en ik wilde hem even recht hangen, voor de foto. Maar, o jee, .. dat gaat zomaar niet!

Links en rechts van de Nachtwacht staan suppoosten en zoals uit de gezichtsuitdrukking van deze dame te zien is ontgaat haar niets. Ik denk dat ze zelfs mijn gedachten kon lezen. Ik veronderstel dat als je dichter dan twee meter bij het doek komt alle alarmbellen bij haar en bij al haar collega's gaan rinkelen.

zondag 29 december 2013

Eregalerij


Het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Laat ik maar gelijk met de eregalerij beginnen.

Op de tweede verdieping de pronkstukken, met in de zalen links en rechts onze nationale helden zoals Johannes Vermeer, met o.a. het Melkmeisje.

Maar de aandacht gaat natuurlijk onmiddellijk uit naar De Nachtwacht van Rembrandt, die je al van verre ziet hangen.

zaterdag 28 december 2013

Drukte


't Was druk gisteren in het Rijksmuseum in Amsterdam. En nat en koud buiten.

Gelukkig waren we ervoor gewaarschuwd en waren we al vroeg van huis gegaan. Wij konden zo doorlopen om 9.30 uur. Dit plaatje was van de queue die we zagen toen wij weer weg gingen.

Advies: ga vroeg. Het museum is al vanaf 9.00 uur open en het is zeer de moeite waard. Je mag er trouwens in alle vrijheid fotograferen en dat is mooi meegenomen.

vrijdag 27 december 2013

Koetjes en kalfjes


Zo, de kerstdagen zijn weer voorbij. De os en de ezel kunnen weer voor een jaar de kast in.

Waar zullen we nu eens over gaan hebben?
Over koetjes en kalfjes dan maar?

donderdag 26 december 2013

Tweede Kerstdag


Door de eeuwen heen is het geboorteverhaal op vele manieren doorgegeven.

De kerken waren vanouds de plaats om de bijbel zichtbaar te maken voor de gelovigen, die veelal niet konden lezen en schrijven.

Kathedralen worden dan ook wel "de bijbel voor de ongeletterden" genoemd. Een mooi voorbeeld kwamen wij deze zomer tegen in de kathedraal van Chichestor in Engeland. Ik heb daar eerder op 7 juli in "Son of a Carpenter" al iets van laten zien. In deze drie ramen is het hele kerstverhaal terug te vinden, van Maria met het in doeken gewikkelde kindje Jezus, de herders en de drie koningen.

De geknielde man met die schaal links is wel bijzonder. Ik neem aan dat het Josef is. Het lijkt er op dat hij een schaal met fruit wil aanbieden. Dat tafereel kan ik mij uit het kerstverhaal niet herinneren, maar op zich is daar natuurlijk niets mis mee.

woensdag 25 december 2013

Komt allen tezamen, ...


Op 14 december gaf het mannenkoor Fontanus, samen met het kinderkoor De Jonge Luitjes en het tienerkoor DJoY een adventsconcert in de Oude Kerk in Putten.

Het was letterlijk: "Komt allen tezamen, ...", jong en oud, om te zingen over de geboorte van Jezus Christus, wiens komst op aarde wij vandaag vieren.

En of u nu bij de EO op De Dam bent voor een moderne kerstviering, bij het Leger des Heils, bij een pioniersplek van de PKN, of "gewoon" bij een traditionele kerstviering, ...
ik wens u Gezegende Kerstdagen!

dinsdag 24 december 2013

Close-up


Voor onze amaryllis helemaal uitgedroogd is, heb ik er ook nog maar even een close-up van gemaakt.

maandag 23 december 2013

Amaryllis


Het is weer tijd voor Amaryllissen. 

De sterke soorten leg je op een tafeltje en daar komt dan gewoon een prachtige bloem uit.
Alhoewel, ik heb het idee dat hij nu toch een beetje aan het verdrogen is. 

zondag 22 december 2013

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2014


DE STER

Midden in het bos kwamen de olifant en de slak elkaar tegen.                                     
“Hallo olifant,” zei de slak.  Kleurplaat ster“Dag slak,” zei de olifant.  Kleurplaat ster Kleurplaat ster
Op dat moment begon het te regenen.  
“Kom maar even binnen,” zei de slak.
“Graag,” zei de olifant en hij stapte het huis van de slak in. Het was warm en donker daar binnen, terwijl de regen op het dak neerkletterde.
“Het is hier wel nauw,” zei de olifant.
“Ja,” zei de slak. “Maar niet als ik alleen thuis ben.”
“Ik vraag me af,” zei de olifant die nauwelijks kon ademhalen, “Wat is erger: nat of nauw?”
“Ja,” zei de slak, “wat zou erger zijn?”
“Heb je hier nergens een raam?” vroeg de olifant.
“Als ik kijken wil ga ik altijd naar buiten.” zei de slak.

De olifant knikte, maar het huis van de slak was net iets te klein daarvoor. De wanden kraakten, barstten en vielen in scherven uiteen.
“Wat deed ik nou?” vroeg de olifant.
“Knikken “ zei de slak, terwijl de tranen in zijn ogen sprongen.
“Maar dat doe ik zo vaak ...,” zei de olifant.  
Maar toen sloeg hij zijn ogen neer en zei: “Het spijt me, slak.”
De slak keek zo verdrietig dat de olifant een brok in zijn keel kreeg. Het was ook een treurig gezicht: de neergutsende regen, de stukjes huis en de wanhopige slak.

“Kan ik iets lijmen?” vroeg de olifant. Maar de slak zei alleen maar: ”Loop maar door, olifant.”
Toen de olifant doorliep riep hij hem nog na: “Maar ik ben niet boos!”
“Nee,” riep de olifant vlak voordat hij niet oplette en met zijn volle gewicht tegen een beuk botste, en wel zo hard dat de eekhoorn boven in zijn huis met stoel en al omviel, terwijl hij juist even zat te slapen.

De avond viel en de slak zocht alle scherven van zijn huis bij elkaar. Met wat lijm maakte hij zijn huis weer heel. Maar in het dak liet hij een opening waardoorheen iemand voortaan zijn hoofd zou kunnen steken als hij wilde knikken.
Toen hij die nacht plotseling wakker werd zag hij door de opening een ster in de donkere lucht. En dan te bedenken, dacht hij, dat ik tot nu toe zelfs geen kier heb gehad. Hoe bestaat het! En hij schudde heel voorzichtig zijn hoofd, terwijl de ster hoog boven hem fonkelde.
                                                                                  Uit: Misschien wisten zij alles. Toon Tellegen, 1995

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen
en hopen dat u in 2014,
in deze gebroken wereld en door de eventuele scherven heen, 
DE STER van Bethlehem mag blijven zien.

Adri en Marja Benschop

Miniatuur:
De Geboorte, Sforza-getijdenboek, Gerard Horenbout
The British Library

zaterdag 21 december 2013

Township


Het bijzondere van Zuid-Afrika is natuurlijk ook dat het een land is van grote tegenstellingen.

Het is een prachtig landschap, ... maar in de townships, zoals hier in Hermanus, ziet het leven er heel anders uit.

Wij werden er rondgeleid in een gezelschap. Dan voel je je toch wel wat opgelaten. Maar het bijzondere is dat wij er overal hartelijk werden ontvangen. Ondanks de gebrekkige omstandigheden maakten de mensen er een vriendelijke indruk. Er was daar zelfs een soort toeristenbureau en een bed-and-breakfast. Men is er kennelijk aan gewend dat er toeristen komen. We moesten de gids natuurlijk betalen en dat levert de gemeenschap weer wat geld op. 

vrijdag 20 december 2013

Uitzig


Het bijzondere van Zuid-Afrika is natuurlijk ook dat het een land is van grote tegenstellingen.

Het is een prachtig landschap, ...

donderdag 19 december 2013

Ons dien met trots


Ik moest er even over nadenken. Het is achteraf gezien ironisch om te zien dat de toenmalige machtshebbers deze leus boven de toegangspoort hebben gezet naar de gevangenis op Robbeneiland. Een beetje vergelijkbaar met "Arbeit macht frei".


Een toeristisch uitstapje naar die gevangenis leert je hoe die vrijheid eruit zag.

Uiteindelijk zijn het de gevangenen geweest, zoals Nelson Mandela, die met trots terugkijken op de tijd dat hier hun strijd om de vrijheid begon.

 woensdag 18 december 2013

Tafelberg


Nadat ik afgelopen zondag de tv-uitzending had gezien over de begrafenis van Mandela ben ik wat gaan snuffelen in het archief.

In 2005 waren wij in Zuid-Afrika. We bezochten daar o.a. Robbeneiland, met de gevangenis waar Nelson Mandela 27 jaar gevangen zat.
Het was toen al een toeristische attractie, en dat zal het zeker nog jaren blijven.
Vanuit Kaapstad is het een halfuurtje varen, als ik mij goed herinner, met een prachtig zicht op de Tafelberg, waar die keer een mooi wit laken op lag.

dinsdag 17 december 2013

Klokhuis


In een serie over Steden en Architectuur past het wel om ook dit plaatje op te nemen, Het Klokhuis in Almere-Poort.

Als ik door de polder rijd dan realiseer ik me altijd aan dat ik eigenlijk over de bodem van de zee rij. Dat moeten de kinderen ook hebben bedacht die dit gebouwtje hebben ontworpen. Want de kinderen van Almere-poort zijn de architecten. De site van "KindercASLa" vermeldt het volgende:

"Het tv-programma Het Klokhuis kwam een paar jaar geleden, ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, op het idee van een prijsvraag waarbij kinderen suggesties voor een eigen gebouw mochten neerzetten. Een echt Klokhuis-Huis, zeg maar. Daar kwamen 2000 reacties op. Die gingen over slapen en spelen, wonen, wassen en plassen. En de buitenkant natuurlijk. Maar ook aspecten als het klimaat en milieu kwamen vaak aan de orde. Het was opvallend dat duurzaamheid zo leefde bij kinderen. Het gebruik van zonnepanelen en windmolens werd meerdere keren genoemd. Net als teruglevering van stroom aan het net en 'grijs' water.

Het Klokhuis klopte bij Almere aan of het gebouw binnen de gemeente een plek kon krijgen. Wethouder Adri Duivesteijn vond dat een goed idee en belaste Jan de Vletter met de opdracht de mogelijkheden daartoe verder te onderzoeken. Voor de kosten wilde Almere een kwart bijdragen, de rest is van de Provincie (Flevoland) gekomen en werd uit de markt gehaald. Gaandeweg raakten bedrijven als Nuon en Vitens geïnteresseerd, de windmolen werd aangeleverd door Raedthuys, er kwam blauw kunstgras, gesponsored door Desso. Bedrijven zagen het KlokHuis als een mooi voorbeeldproject en wilden graag meedoen.


Niet alleen werd - met medewerking van architect Jord den Hollander - gedacht over de realisatie van het gebouw (waarin 16.000 ton staal en 400 bouten werden verwerkt), maar ook wat erin moest komen. Omdat we dachten over duurzaamheid vonden we dat het een educatief centrum kon worden. KinderCasla-KlokHuis werd geboren; een plek waar kinderen alles kunnen leren over bouwen, wonen en duurzaamheid."


Misschien was deze informatie bij u allang bekend. Voor mij was het nieuw. Sinds wij uit de kleine kinderen zijn kijken wij niet meer zo regelmatig naar tv-programma Het Klokhuis.

maandag 16 december 2013

Pionierstrap


Ik heb er weer één. Een heel bijzondere deze keer.
In het Cascadepark in de nieuwe wijk Almere-Poort staat een heel apart gebouwtje, Het Klokhuis. Hoe de organisatie precies in elkaar zit weet ik eigenlijk niet, maar het is onderdeel van KindercASLa. 

"KindercASLa wil kinderen tussen 6 en 12 jaar op een speelse manier kennis laten maken met zoveel mogelijk aspecten van bouwen, wonen en gezond leven, in relatie tot duurzaamheid en innovatie. Door middel van dans, muziek, koken, toneel, spelen, spel- en leermomenten en veel creatieve activiteiten worden de verschillende onderwerpen uitgewerkt." 

Meer hierover vindt u op de website van "Klokhuis/KindercASLa".

In het gebouwtje kwam ik deze trap tegen naar de bovenverdieping. Een echte pionierstrap, als je het mij vraagt.

zaterdag 14 december 2013

Yeah, .. let's dance.


Yeah, .. let's dance.

Dat moet zo ongeveer de gedachte zijn geweest bij deze foto.
't Valt niet mee, geloof ik.

vrijdag 13 december 2013

Hier zit muziek in


Deze foto is niet gemaakt in de studio van Willem van der Vlies, maar in de studio van Joop de Jong in Zeewolde toen wij vorig jaar met de Fotogroep Putten bij hem op bezoek waren.

De omstandigheden, lichtbakken, flitsers, etc. waren hetzelfde.
Helaas heeft Joop zijn studio gesloten. De concurrentie is groot.
Wat deze foto betreft: hier zit in ieder geval muziek in.

donderdag 12 december 2013

Twee is beter dan één


Ik heb mij voor vandaag maar weer eens bezig gehouden met de bloemenvaas.

Het ziet er wat kerst-achtig uit.
Om alvast een beetje in de sfeer te komen?

woensdag 11 december 2013

Model


Van Willem van der Vlies van Fotostudio 155 leerden wij dat modelfotografie niet iets statisch is.

Als je een sluitertijd neemt van 1/100 dan is dat kort genoeg om iemand te fotograferen die heen en weer beweegt met zijn hoofd. Gewoon even speels het haar naar achteren of naar de zijkant gooit, terwijl je met zo iemand in gesprek bent.
Als fotograaf moet je dan wel je camera paraat hebben, maar op een zodanige manier dat het model daar eigenlijk geen aandacht voor heeft.

Het resultaat is een ontspannen pose en een bijzondere foto.

dinsdag 10 december 2013

Studiofotografie


Enkele weken geleden zijn we op een zaterdag met de Foto Cirkel Zeewolde op bezoek geweest bij Willem van der Vlies. Willem is eigenaar van "Fotostudio 155" in Zeist. Daarnaast is hij voorzitter van "Samenwerkende Vakfotografen Nederland SVFN", een beroepsorganisatie voor professioneel werkende fotografen.
Niet zomaar de eerste de beste dus.

Na een algemene introductie over zijn werk heeft hij ons de kneepjes van het vak van fotograaf bijgebracht, waarbij wij, onder zijn deskundige begeleiding, vrijelijk gebruik mochten maken van zijn studio, met alle voorzieningen van dien, zoals lampen flitsers, etc.
En met natuurlijk aanwijzingen van de meester zelf.

Kijk, daar leer je wat van!
Niet alleen over het gebruik van de apparatuur, eigenlijk is dat maar bijzaak, maar vooral ook hoe je met een model omgaat, iemand op zijn/haar gemak stelt, uitnodigt tot een interessante pose, etc.
Een fantastische ervaring!

maandag 9 december 2013

Opfrisser


Even een opfrisser.
Op 8 december vorig jaar maakten wij een wandeling over de hei in Ermelo.

't Kan verkeren.

zondag 8 december 2013

Tweede zondag van Advent


Het is vandaag de tweede zondag van Advent. We zien uit naar de komst van het Licht.

Het is ook de tijd van kaarsjes en mandarijnen en in mijn jeugd heb ik meegekregen hoe je dat kunt combineren tot een fascinerend schouwspelletje na het eten. Ik geef het weer graag door.

zaterdag 7 december 2013

Nelson Mandela (1918 - 2013)


Op "7 december 2009", vandaag precies 4 jaar geleden, plaatste ik deze foto op dit Blog. Het is een foto van een kaart die op elke hoek van de straat in Zuid-Afrika te koop was toen wij er in 2005 een bezoek brachten. 

Een kaart met de beeltenis van de mythische figuur Nelson Mandela, met de tekst die hij uitsprak tijdens zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het presidentschap op 9 mei 1994. 
Een tekst die zo hoopgevend en visionair is dat iedereen zich daaraan wil optrekken. En terecht! Het is een tekst van Marianne Williamson waarover ik toen schreef dat hij "eeuwigheidswaarde" heeft.
Ter nagedachtenis van de donderdag overleden Nelson Mandela geef ik hem nog een keer weer, omdat hij onlosmakelijk is verbonden met deze unieke persoon in onze wereldgeschiedenis.

ALS DE ZON

Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is
te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

Marianne Williamson

vrijdag 6 december 2013

Ochtendrood, ...


Als je 's morgens op 5 december op je werk aankomt, en je krijgt zo'n cadeautje, dan kan je dag eigenlijk niet meer stuk.

En dat het dan vervolgens gaat regenen, waaien, stormen en hagelen, zoals het gisteren deed in de loop van de dag, ja, dat hoort een beetje bij het heerlijk avondje in Nederland. Toch?

donderdag 5 december 2013

Spannend!


Het heerlijk avondje is gekomen...

Wat kan dat spannend zijn. Voor beiden overigens.

woensdag 4 december 2013

SnelIk ben even vergeten te noteren van welke automobiel dit het symbool is.

Maar het ziet er wel snel uit, als u het mij vraagt.

dinsdag 3 december 2013

Detail


Van al die prachtige oude auto's in het Louwman Museum in Den Haag heb ik geprobeerd ook een paar details vast te leggen. Zoals van dit engelachtige beeldje op de motorkap van een Packard.

Ik noem het, heel oneerbiedig, een "detail". Maar voor de echte Packard-liefhebber is het waarschijnlijk een zeer waardevol statussymbool.

maandag 2 december 2013

Poetsen


Het is natuurlijk prachtig zo'n eyecatcher, maar het vraagt ook wel wat onderhoud. 

Dit moet er natuurlijk spic en span uitzien.
Poetsen dus. Dat is niks voor mij, dus, ... laat maar zitten, ...

zondag 1 december 2013

Advent
Het is vandaag de eerste adventszondag. We gaan weer toeleven naar Kerst.
We zijn als Mannenkoor "Fontanus" al een tijdje aan het repeteren. Op 14 december geven we een adventsconcert in de Oude Kerk in Putten, samen met het kinderkoor "De Jonge Luitjes" en het tienerkoor "DJoy".

Het belooft een bijzondere avond te worden waarbij de koren elk afzonderlijk een aantal advents- en kerstliederen ten gehore zullen brengen, maar ook gezamenlijk zullen optreden. Het is bijzonder om zo samen, jong en oud, te zingen over de komst van Jezus Christus op aarde.

De koren staan onder leiding van de dirigenten Evert van de Veen en Martine van den Hazel-Stoffer.
De muzikale begeleiding is in handen Bert Elbertsen, orgel en piano, en Ilse Almekinders, dwarsfluit.

De avond begint om 19.30 uur.  Kerk open: 19.00 uur. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Er zal wel worden gecollecteerd.