zondag 31 juli 2011

Vreedzaam toezicht


Het zou toch mooi zijn als dit sprookje nog eens een keer werkelijkheid zou kunnen worden:

De wapens tentoongesteld als curiositeit, met een stel vredesduiven als toezichthouders.

zaterdag 30 juli 2011

Sprookjes


Er zullen waarschijnlijk weinig mensen zijn die Maarten Luther in verband zullen brengen met sprookjes. Behalve dan die mensen die vinden dat het geloof dat Luther verkondigde een sprookje is.

Jawel, Luther hield kennelijk ook van fabels. In de Wartburg is (nog tot 31 augustus 2011) een tentoonstelling te zien "Martin Luthers Fabeln". De "Website van de Wartburg" vermeldt dat Luther tijdens de Rijksdag van 1530 in Worms "materiaal" heeft meegenomen over de door hem zeer geprezen Fabels van Äsop, die hij thuis vertaalde omdat hij ze behulpzaam vond o.a. voor het onderwijs. Andreas Weissgerber heeft ze geïllustreerd en uitgegeven.

Ik ken die fabels niet maar Wikipedia vermeldt dat "Äsop" een Griekse dichter was die leefde ca. 600 vC. Zijn fabels werden voornamelijk mondeling overgeleverd. Er is maar weinig van teruggevonden. Maar ze worden wel gezien als de basis van de Europese fabeldichtkunst.

Weer wat geleerd.

vrijdag 29 juli 2011

Een vaste burcht ...


Wie kent het niet? Het "Lutherlied":

"Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen …"

Jaarlijks op of rond 31 oktober, Hervormingsdag, wordt het in menig kerk nog gezongen.

Luther was zeer muzikaal. Hij heeft meerdere liederen geschreven waarvan dit wel de bekendste is.
Hij heeft dit geschreven in een moeilijke tijd van zijn leven. Hij baseerde het lied op "Psalm 46" maar zal daarbij ongetwijfeld wel hebben teruggedacht aan de tijd die hij doorbracht op de Wartburg. Het kasteel waar hij op uitnodiging van keurvorst Frederik in 1521 bijna een jaar lang verbleef, nadat hij in de ban was gedaan.

Het kasteel was een enclave op zich. Op een rots, vier honderd meter boven het dal, met een toegangsweg en een poort die alleen open ging voor genode gasten. Daarbinnen was nog een poort zodat de burcht een veilige plek was voor iedereen die bescherming nodig had.

Zo'n veilig huis bood God, en dat had niets met goede werken en het kopen van aflaten te maken zoals de kerk verkondigde. Het was alleen een kwestie van overgave en geloof, aldus Luther.
En daarmee was de reformatie begonnen.

donderdag 28 juli 2011

Lutherstube


Hier zou het dan plaatsgevonden moeten hebben: de vertaling in 1521 door Maarten Luther van Het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits.

Luther gebruikte daarbij de Griekse vertaling die Erasmus tien jaar daarvoor al had gemaakt. Luther en Erasmus waren niet bepaald vrienden. Erasmus had met zijn Griekse vertaling weliswaar de basis gelegd voor zijn reformatie, maar Erasmus vond Luther veel te radicaal. Erasmus pleitte voor meer tolerantie. Een jaar eerder schreef Erasmus in een brief aan paus Leo X over Luther, die tot dan toe weinig geschreven had: "Luther, die ken ik niet".

Overigens is niets in deze ruimte authentiek, behalve het stuk ruggegraat van een walvis wat op de grond ligt en wat Luther gebruikt zou hebben als voetensteun.
Detail in de kamer is nog de inktvlek op de muur. Op een gegeven moment dacht Luther dat hij bespied werd door de duivel, die hij vervolgens met gooi met de inktpot wilde verdrijven. De vlek op de muur zou nog zichtbaar zijn. (??)

woensdag 27 juli 2011

Wartburg


Met de "Wartburg" in Eisenach, zijn we dus ook bij Maarten Luther aangekomen.

Naar dit uit 1076 daterende kasteel vluchtte Maarten Luther nadat hij in 1521 in de ban was gedaan vanwege zijn anti-roomse ideeën. Keurvorst Frederik bood hem echter onderdak waarna Luther als "Jonker Jörg" bijna een jaar lang op de Wartburg verbleef.
Daar vertaalde hij Het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits, zodat ook het gewone volk voortaan de bijbel kon lezen en niet afhankelijk was van wat de priesters vertelden.

Zo gaat het verhaal althans. Menigeen is het echter over eens dat Luther dat nooit in zijn eentje gedaan kan hebben. Bovendien bestonden er al meerdere Duitse vertalingen, maar die waren duur omdat ze met de hand waren geschreven en dus voor het gewone volk niet beschikbaar waren. Luther maakte gebruik van de drukpers waardoor zijn vertaling breed verspreid kon worden. Luthers vertaling werd in 1524 gepubliceerd.
Daarmee legde hij tegelijkertijd een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van de Duitse taal.

dinsdag 26 juli 2011

Uitzicht


Na al die verhalen van Goethe vandaag even iets anders, want er waren ook andere dingen te beleven in Duitsland.

Zoals hier: het genieten van het uitzicht vanaf de Wartburg in Eisenach. Je kijkt vanaf een hoogte van zo'n 400 meter het dal in, met achter ons de heuvels van het Thüringerwoud.

Prachtig uitzicht, prachtige natuur.

maandag 25 juli 2011

Ginkgo Biloba


Als je in Weimar rondloopt dan kun je niet om de Ginkgo Biloba heen. Er is zelfs een Ginkgo Biloba museum.

De ginkgo is een bijzondere boom. Het is de oudste boom op aarde. Onderzoekers hebben aangetoond dat zijn oorsprong wel tot 250 miljoen jaar teruggaat. Boeddhistishe monniken hebben hem 1000 jaar geleden herontdekt. De oudste boom in China is ongeveer 1250 jaar oud. In Japan staat de boom bekend als zogenaamde tempelboom, die beschermt tegen kwade geesten.

Het bijzondere van de boom is dat hij zogenaamd tweehuizig is, dat wil zeggen dat er een mannellijke en een vrouwelijke variant is. Ze worden dan ook vaak twee aan twee geplant.  In het oosten staat dat ook voor Yin en Yang.
De vruchten van de boom zijn eetbaar. Ze stimuleren de stofwisseling en worden geassocieerd met vitaliteit en harmonie. Uit de bladeren worden medicamenten gemaakt die o.a. de bloedsomloop stimuleren.
Het is ook een heel sterke boom. Dat moet ook wel, want anders had hij het nooit zo lang volgehouden op aarde. In Ermelo staat zelfs op een bordje bij een boom dat het een goede stadsboom is: "hij kan goed tegen rook en benzinedampen".

Kortom het is een bijzondere boom. In de 18e eeuw is hij naar Europa gekomen. Ook Duitse wetenschappers ontdekten de medicinale werking en ook Goethe, die, zoals ik op 22 juli in "Metamorfoseleer" al schreef, op zoek was naar "de oerplant" had groot respect voor de Ginkgo Biloba. Hij schreef er zelfs een gedicht over:

Gin(k)go biloba

Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie's den Wissenden erbaut.

Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Dasz man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn;
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Dasz ich Eins und doppelt bin?

Johann Wolfgang von Goethe, 15 september 1815

Vertaling Matthias Rozemond:

Gin(k)go biloba

Zie dit kleinood in mijn gaarde: boomblad uit de oriënt,
siert met zijn geheime waarde, ingewijden welbekend.

Leeft het als een enkel wezen, innerlijk in twee gedeeld?
Of vormt juist het uitgelezen tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën werpen op die vragen licht.
Voel je niet dat ik in tweeën eenling ben in mijn gedicht?

In Weimar zijn de Ginkgo Biloba-boompjes in elke souvenirswinkel te koop en er zijn ook allerlei sieraden met Ginkgo-bladeren.
Maar ook in Nederland is de boom bekend. Het oudste exemplaar schijnt in Utrecht te staan. Linnaeus, "onze" grote plantkundige, besteedde er al in 1735, ver vóór de tijd van Goethe aandacht aan. In Harderwijk, destijds universiteitsstad, legde Linnaeus de basis voor veel van zijn wetenschappelijk werk als systematisch botanicus. Hedentendage is er nog een Hortus in Harderwijk die daaraan herinnert en midden in die Hortus staat een enorme ... Ginkgo Biloba. Zie in het midden van bijgaande foto. Links staat de zgn. Linnaeustoren.

Tot slot:
De Ginkgo Biloba staat ook bekend als een "vriendschapsboom". Daarom deze tip: Als je iemand een lange leven toe wilt wensen of een lange vriendschap wilt bekrachtigen, geef hem of haar dan een stekje van de Ginkgo Biloba. Succes verzekerd!

zondag 24 juli 2011

Christophorus


Vandaag is de naamdag van Sint Christophorus, de beschermheilige van de reizigers.

Het verhaal van Christophorus, of eigenlijk de reus Reprobus, heb ik al een aantal keren verteld: Op zoek naar de machtigste heer op aarde bracht hij het uiteindelijk teleurgesteld tot pontjesbaas. Toen hij midden in de nacht tijdens een hevige storm geschreeuw hoorde bleek er een kind buiten te staan dat naar de overkant wilde. Hij nam het kind op zijn schouder en waadde door de rivier. Het kind werd tijdens het lopen steeds zwaarder. Aan de overkant gekomen openbaarde het kind zich aan hem als het Kindje Jezus dat de zonde van de hele wereld droeg.
Zo diende Reprobus uiteindelijk toch nog de machtigste heer op aarde. Als dank voor zijn diensten werd Reprobus vanaf dat moment Christophorus, Christusdrager, genoemd.

Een mooi beeld dat regelmatig wordt gebruikt voor hen die zich dienstbaar opstellen of voor hen die een reis te vervullen hebben. Dat kan ook een bijvoorbeeld een levensreis zijn. Zo gebruikte ds. Karel ter Linden dit verhaal in zijn preek bij de "doop van Prinses Amalia" op 12 juni 2004.

In de Middeleeuwen was Sint Christoffel één van de belangrijkste heiligen. In de Mariadom in Erfurt heeft men in die tijd dit meer dan levensgrote schilderij op de muur aangebracht voor de gelovigen die er, zoals ik ook o.a. op "1 januari 2010" schreef naar aanleiding van het getijdenboek van Katharina van Kleef, bescherming van verwachtten door er naar te kijken.

zaterdag 23 juli 2011

Harmonie


Het is in het Goethehaus in Weimar absoluut verboden te fotograferen.

En als ze dat in Duitsland zeggen dan is het volgens mij maar beter om het ook niet te doen.
Er lopen in het huis talloze suppoosten rond en die letten speciaal op mensen met grote camera's. Telkens als ik dacht dat ik er één ontliep stond er weer een andere naar mij te loeren.

Het huis is weliswaar een museum, maar men heeft het helemaal in de stijl gelaten waarin Goethe er leefde. Het is destijds verbouwd volgens de aanwijzingen van Goethe zelf. De inrichting, met allerlei schilderijen en verzamelingen is door Goethe zelf aangelegd. Ik geloof dat men ooit heeft geteld dat er zo'n 22.000 kostbare kunstwerken staan. Nog los van de bibliotheek met meer dan 7.000 waardevolle boeken.
Dat wordt terecht allemaal streng bewaakt.

Mijn geluk is dat ik ook interesse heb in heel andere dingen. Men verwacht kennelijk niet dat iemand de trap gaat fotograferen want ik kon er ongecontroleerd mijn gang gaan.
Ik vond hem geheel in de stijl van Goethe een toonbeeld van harmonie.

vrijdag 22 juli 2011

Metamorfoseleer


Zoals Michel Gastkemper gisteren als reactie op mijn Blogbericht "Goethe en Schiller" aangaf had Goethe een grote liefde voor planten. Niet dat hij zo'n groot tuinliefhebber was. Het tuintje achter zijn huis waarop hij vanuit zijn werkkamer (tweede raam van links) uitkeek, was in de eerste plaats de moestuin met groente en fruit van zijn vrouw Christiane.

Nee, Goethe, gevlucht naar Italië i.v.m. een wat ongelukkige liefdesaffaire, filosofeerde over de natuur, deed onderzoek en ontwikkelde daar een idee over de groei van planten en over de samenhang van de plantenwereld, waarbij hij ervan uitging dat alles uiteindelijk was terug te leiden tot één gemeenschappelijk grondpatroon: de oerplant. De hele diversiteit van de plantenwereld is in feite een variatie daarop.  Hij zag voor zich dat al die planten met elkaar verbonden waren in een soort van geestelijke band.

Jelle van der Schuit schreef daarover in een artikel "Goethe en de vernieuwing van de natuurwetenschap" in de Nieuwsbrief van therapeuticum Aurum in 2009:

"De ontwikkeling van de plant speelt zich af in de tegenstelling licht-duisternis. Het eerste begin van de plant vindt plaats in de donkere schoot van de aarde, waar het zaad ontkiemt, maar dan begint de plant aan zijn opmars naar het licht: de plant streeft naar het licht en naarmate de plant in de hogere sferen komt, vindt er een verfijning plaats: grove bladeren maken plaats voor fijnzinnige bladeren, ranke kelkbladeren, miraculeus gevormde en gekleurde bloembladeren! Je moet kunstenaar zijn om dit proces in zijn innerlijke kwaliteit te volgen: de plant overtreft zichzelf in deze ontwikkeling, de bloem is een overwinning van het licht op de duisternis!

Zo zag Goethe de ontwikkeling van de plant als één omvattend ademend proces, dat de enkele plant regeert, maar ook de plantenwereld als geheel."

Deze leer van Goethe is bekend geworden als de zgn. metamorfoseleer, waarop bijvoorbeeld ook de door Rudolf Steiner ontwikkelde biologisch dynamische landbouw is gebaseerd. Een interessant artikel daarover stond gisteren in Trouw: "Het succes van een esoterische zuil".

donderdag 21 juli 2011

Goethe en Schiller


Wie in Duitsland Goethe zegt, zegt tegelijk ook Schiller. De beide mannen staan sinds 1857 door de beeldhouwer Ernst Rietschel vereeuwigd in Wiemar, de plaats waar zij de basis hebben gelegd voor de Duitse, en misschien voor een deel ook wel de Europese cultuur,

Goethe, de schrijver en wetenschapper, en Schiller de 10 jaar jongere dichter waren innig bevriend. Die vriendschap schijnt soms wel een soort haat-liefde verhouding geweest te zijn, maar dat is hier niet te merken. "Rudiger Safranski" heeft er een soort standaardwerk over geschreven.

Ik had me voorgenomen deze zomer wat meer aan portretfotografie te doen. Dat is er nog niet echt van gekomen en deze foto telt waarschijnlijk ook niet mee.
Je kunt zo overigens wel in alle rust even oefenen met standpuntbepaling, belichting en scherptediepte. Wil je mensen nog belangrijker maken dan ze al zijn, dan moet je ze van onderen fotograferen.

woensdag 20 juli 2011

Lijnwerking


De hal in het nieuwbouwgedeelte van het Goethehaus in Weimar had voor mij een grote aantrekingskracht door de prachtige lichtinval en lijnwerking.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik hier wel even een lelijk spotje heb weggewerkt.

dinsdag 19 juli 2011

Licht en donker


"Johann Wolfgang von Goethe" (1749 - 1832) is niet alleen beroemd geworden als schrijver van bijvoorbeeld "Faust", hij was ook als natuurkundige een groot wetenschapper.

Hij experimenteerde o.a. met prisma's om zo de werking van de lichtinval te kunnen bestuderen. De kleuren die de zon via het prisma te zien geeft inspirereerde hem tot zijn beroemd geworden "Kleurenleer".
Hij onderscheidde daarin twee basiskleuren: blauw en geel, die hij associeerde met licht en donker, goed en slecht.
Met een beetje fantasie is dat in deze foto van de koepel van het Goethehaus in Weimar terug te vinden.

maandag 18 juli 2011

Verinnerlijking


Eén van de eerste foto's die ik plaatste op dit Blog was op "17 februari 2009" van het Goetheanum in Dornach. Ik was geïmponeerd door het doorkijkje in de hal van het gebouw.

Tot mijn verrassing zag ik in de hal van het Goethehaus in Weimar nagenoeg dezelfde vorm.
Op zich hoeft dat natuurlijk niet zo verwonderlijk te zijn. Het Goetheanum van de antroposofische beweging is gebouwd op initiatief van Rudolf Steiner, die op zijn beurt is geïnspireerd door Goethe. Steiner was van 1890 tot 1897 medewerker van het Goethe-Archief in Weimar. Dat was natuurlijk ver vóór dit gebouw tot stand kwam. Maar als het gaat om "verinnerlijking", het gedachtegoed van Goethe en Steiner heeft men dat op beide plaatsen prachtig met elkaar in verbinding gebracht.

zondag 17 juli 2011

Social Media


Van alle kanten wordt er voor gewaarschuwd om via de zogenaamde social media, zoals Blog, Twitter, LinkedIn, etc., niet teveel vertrouwelijke informatie te verstrekken over jezelf.

Kennelijk zijn er mensen die dit soort media raadplegen om er bijvoorbeeld achter te komen wanneer iemand met vakantie is. De eventuele gevolgen laten zich raden.
Ik heb daarom dit jaar besloten om niet te vermelden dat ik de afgelopen drie weken op vakantie was en heb een aantal berichten tevoren ingepland. Ik heb dan ook niet gereageerd op al die vriendelijke en aardige reacties die ik ontving van mijn trouwe bezoekers. Daarvoor mijn excuses.

Eigenlijk vind ik het heel vervelend dat je tegenwoordig zo voorzichtig moet zijn. Ik heb niets te verbergen en er valt bij mij ook niets te halen. Maar ja, het moet kennelijk zo, al is het alleen maar om een hoop gedoe te vermijden.
Vanaf vandaag ben ik dus altijd thuis, er brandt altijd licht, ik neem altijd de telefoon op en ik zit de hele dag achter de computer.

Overigens was het heel leuk in Thüringen, het land van o.a. Luther, Goethe en Bach, met hier een indruk van het plaatsje Schmalkalden, met leuke vakwerkhuizen.

zaterdag 16 juli 2011

Brouwerij De Halve Maan


De vaten met bier lagen vroeger in de Brouwerij De Halve Maan in Brugge op de bovenste verdieping. Vraag me niet waarom. Het lijkt me tamelijk onpraktisch. Misschien dat het gistingsproces dan beter verliep. Geen idee.

Via dit trappetje moest de brouwer dan naar beneden. Voor ons stond er een bordje bij om vooral achterstevoren de trap af te gaan.

Ik weet niet of de brouwer zijn bier regelmatig keurde, ik neem aan dat hij een liefhebber was, maar hij zal dan toch wel regelmatig de nodige problemen gehad moeten hebben als hij met een slok op deze trap af moest.

Onze vakantie zit er op. Ik hoop dat u de afgelopen drie weken hebt kunnen genieten van deze vooraf ingestelde serie foto's. Bedankt voor uw bezoek!
Vanaf nu ga ik proberen mij weer wat meer met de actualiteit bezig te houden.

vrijdag 15 juli 2011

Gravenstein 6


Dit is de laatste trap in deze serie van kasteel Gravenstein in Gent.
Op de omloop van het kasteel loop je via dit soort smalle trappetjes van de ene toren naar het andere gebouw.

Mooi dat men dat allemaal heeft bewaard en keurig heeft gerestaureerd.

donderdag 14 juli 2011

Gravensteen 5


Kasteel Gravensteen Gent.

Deze trap is niet oud. Die is bij de laatste restauratie aangebracht, dat kun je zo zien. De treden zijn nog helemaal niet uitgesleten.

Dat geeft natuurlijk helemaal niet. Ik stel het alleen maar vast. Zo langzamerhand begin ik namelijk een beetje kijk te kijgen op dit soort trappen.

woensdag 13 juli 2011

Gravensteen 4


Kasteel Gravensteen Gent.

Het valt me op dat er soms een leuning aan zo'n trap zit, maar dat is niet altijd het geval.
Is dat iets wat men de laatste tijd heeft toegevoegd of zou men dat vroeger ook al hebben gehad?

Tja, je weet het niet hè.

dinsdag 12 juli 2011

Gravensteen 3


Kasteel Gravensteen Gent.

Men moet toch ook wel over een behoorlijke conditie hebben beschikt om die kleine steile trappetjes te beklimmen in de Middeleeuwen.
Eetzalen lagen vaak op één van de bovenste verdiepingen. Liften waren er niet.
Zou men gebruik hebben gemaakt van takels, of zo?

maandag 11 juli 2011

Gravensteen 2


Kasteel Gravesteen Gent.

Men was natuurlijk vroeger wel wat kleiner en ik ben met mijn 1.70 ook niet de grootste, maar ik heb altijd het idee dat ik moet bukken als ik op zo'n trap loop.

zondag 10 juli 2011

Gravensteen 1


In kasteel Gravensteen in Gent is momenteel een wapenmuseum gevestigd.

Eerlijk gezegd heb ik daar niet zoveel mee.
Maar het gebouw heeft wel een paar mooie trappen en daar kik ik altijd een beetje op. Geen idee waarom. Misschien moet ik nog eens bij iemand op de bank gaan liggen om dat uit te laten zoeken.
Maar voorlopig hou ik het er maar op dat het gewoon leuke plaatjes oplevert.

zaterdag 9 juli 2011

Gent


Ik weet niet waarom, maar als ik deze foto ziet dan moet ik denken aan Gent.

Een paar leuke geveltjes waarvan de Belgen zeggen dat ze typisch Belgisch zijn, en waarvan wij zeggen dat ze echt Hollands zijn.
Maar wat maakt dat uit?

We hebben ooit een tijd gehad van de Verenigde Nederlanden. En wie weet, komt die tijd nog eens terug. Volgens mij hebben ze in België nog steeds geen kabinet. Ik begrijp dat niet. Hoe wordt het land dan geregeerd?

vrijdag 8 juli 2011

Gravensteen


Kasteel Gravensteen Gent.

Leuk om doorheen te lopen. Al het wapentuig wat er tentoongsteld is moet u maar even voor lief nemen. Het gebouw is aardig, keurig gerestaureerd en goed onderhouden.

De moeite van een bezoek waard.

donderdag 7 juli 2011

Gravensteen


Kasteel "Gravensteen" in Gent, een Middeleeuwse Burcht in Vlaanderen, waarvan de geschiedenis al teruggaat tot de negende eeuw.

Tegenwoordig is er een wapenmuseum in gevestigd.

woensdag 6 juli 2011

Foto Cirkel


Ik was nog niet helemaal klaar met de fotoserie van mijn bezoek met de Foto Cirkel aan Gent en Brugge.

Dit kun je natuurlijk niet scharen onder de categorie van Portretten, maar personen staan er wel op. Ik neem aan dat deze collega's daar geen bezwaar tegen hebben.

Als dat wel het geval is dan bied ik de volgende keer een rondje aan.

dinsdag 5 juli 2011

Comenius


Naarden, vestingstad.
Een stad met een rijke historie. Een stad ook die verbonden is met "Comenius", een beroemd Tsjechisch geleerde en filosoof uit de zeventiende eeuw, waar in Naarden een museum voor is ingericht omdat hij de laatste jaren van zijn leven in Naarden doorbracht.

Ik moet me nog eens in zijn leven verdiepen, maar volgens mij hebben wij daar grotendeels ons schoolsysteem aan te danken.

maandag 4 juli 2011

Portretten


Nog één keer de portretten van het FotoFestival in Naarden.

Ik zal ze deze zomer nog eens goed bestuderen. Je kunt naturlijk een heleboel leren van de techniek, de houding, de uitsnede van de foto, de belichting, etc.

Maar eigenlijk is het maken van goede portretten volgens mij een kwestie van een beetje brutaal zijn.

zondag 3 juli 2011

Gespiegeld


Wat is dit nu weer, zult u denken.

Op een tafel, midden in de Grote Kerk van Naarden heeft men een aantal spiegels neergelegd zodat de bezoekers niet de hele tijd naar boven hoeven kijken en pijn in hun nek krijgen.

Het is een creatief idee. Ik weet niet wat de Arbo-dienst hier van vindt, maar het zou zo maar kunnen dat als ze dit zien, er een algemene regel voor wordt uitgevaardigd om dat overal te gaan doen.
Zo gaat dat tenslotte hier in regelgevend Nederland.

zaterdag 2 juli 2011

Christophorus


Dit kun je natuurlijk niet rekenen tot de portretfotografie, maar dit portret van Christophorus in de Grote Kerk van Naarden trok ook wel mijn belangstelling.

Sinds mijn tijd bij Camphill Gemeenschap Christophorus in Bosch en Duin, blijf ik letten op dit soort beelden en afbeeldingen van Christophorus, die mij herinneren aan een mooie tijd.

vrijdag 1 juli 2011

Portret


Zoals ik al zei, is portretfotografie niet helemaal "mijn ding".
Maar ik hou wel van leuke plaatjes.
Ik bedenk nu ineens dat ik de categorie "snap-shots" niet in mijn lijstje heb staan.
Ik voeg hem toe.