maandag 31 december 2012

VoorbijDe laatste dag van het jaar. Tijd voor reflectie.

Het is net of het ieder jaar sneller gaat.   Een open deur natuurlijk. Dat gaat zo als je ouder wordt.
Terugkijkend constateer ik dat wij persoonlijk een goed jaar achter de rug hebben. Ondanks de crisis hebben we allemaal (weer) werk. Zorgen rond de ouders, dat wel. Maar met de kinderen en kleinkinderen gaat het goed. Twee ervan hebben een huis verkocht en gekocht en zitten midden in de verhuizing/verbouwing. En het belangrijkste: we zijn gezegend met een goede gezondheid.
Kortom: we kijken met dankbaarheid terug en zien het komend jaar met vertrouwen tegemoet.

Nog even wat Statistieken:

Dit is het 391e Blogbericht van dit jaar. Vorig jaar waren dat er 378. In totaal staat de teller nu op 1511.
Het aantal bezoekers op dit Blog is het afgelopen jaar weer gestegen. U kunt dat zien op de Sitemeter helemaal links onderaan.

Er waren in 2012 (tot gisteren 22.00 uur): 35.356 visitors, met  60.607 pageviews. Ter vergelijking; In 2011: 26.562 visitors, met 44.875 pageviews. Met een dip in de zomer.
Sinds de start van Blog op 10 februari 2009 komt het totaal daarmee op 75.329 visitors met 132.122 pageviews.
Het gemiddeld aantal visitors per dag ligt de laatste tijd zo rond 92, het gemiddeld aantal pageviews op 160, met een gemiddelde bezoektijd van 1,3 minuut.

Allemaal heel hartelijk dank voor uw bezoek en voor de vele vriendelijke reacties die ik ontving. Het was me een genoegen. Ik hoop u volgend jaar weer terug te zien.

zondag 30 december 2012

Reflectie


Het jaar is bijna ten einde. Tijd voor reflectie zou je kunnen zeggen.  Het toeval wil dat reflectie ook het thema is dat wij met de Fotogroep Putten hebben afgesproken voor deze winterperiode en dat het ook een thema is in de tentoonstelling van Van Eyck (±1390 - 1441) in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Van Eyck was één van de eersten in de schilderkunst die de techniek toepaste van het weergeven van lichtreflecties. Daarvóór schilderde men de kleur van een gezicht egaal. Van Eyck bracht er licht op aan door met verschillende kleurschakeringen te werken. Schilderijen werden daardoor ineens veel levens-echter. Gezichten schilderde hij niet alleen van voren gezien, maar en-profil, van de zijkant, met opvallend licht.
Het was een techniek die rond 1400 ongekend was en daarmee werd hij ineens wereldberoemd.

Eén van de topstukken van de tentoonstelling in Boijmans van Beuningen is dit schilderij van de Annunciatie. Kijk eens naar de gedetailleerdheid van bijvoorbeeld het kleed van de engel Gabriël en het licht dat vanuit de zijkant van de kerk op de gezichten valt. Meesterlijk!
Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over dit schilderij. Ik raad u aan daarvoor de tentoonstelling te bezoeken. Hij is er nog tot 10 februari 2013.

zaterdag 29 december 2012

Avondrood


Toen ik vanavond met onze kleinzoon Teije van vijf in de auto naar huis reed, viel het hem op dat de lucht zo mooi was.

"Daar kun je een foto van maken en opsturen naar het Jeugdjournaal", was zijn advies.

We waren waarschijnlijk iets te laat voor het jeugdjournaal, maar ik ben toch maar even gestopt, want gelijk had hij, en ik heb altijd wel een fototoestel bij mij.
Zo zie je: Jong geleerd, ....

De weg naar Van Eyck


Het was soms een kwestie van een beetje geduld hebben, maar uiteindelijk werd dat wel beloond met het opvangen van een glimp van een aantal topstukken van Van Eyck.

Ik heb het over de tentoonstelling in Museum  Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Een unieke tentoonstelling van één van de grondleggers van het realisme in de schilderkunst. Van Eyck leefde van ± 1390 tot 1441 en bracht een ware revolutie teweeg door zijn natuurgetrouwe weergave van details, o.a. in de kledingstukken van zijn personages. Maar ook door zijn weergave van het licht. Als hij bijvoorbeeld goud schilderde dan schilderde hij niet met goud, zoals al zijn voorgangers deden, maar hij gaf met diverse kleuren de schittering weer die het goud gaf. Hij was een meester in het weergeven van reflecties.
Het meest beroemd is hij natuurlijk geworden door het "Lam Gods" in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Hij schilderde dat samen met zijn broer Hubert. Het geldt nog altijd als een soort wereldwonder.

vrijdag 28 december 2012

Oliebollentijd!


Het is weer zover.

Evenals voorgaande jaren houdt het mannenkoor "Fontanus" dit jaar op 31 december een oliebollenactie.  We gaan weer een duur jaar tegemoet. Met deze actie hoopt het activiteitenteam van het koor iets te kunnen bijdragen in de kosten.

Ook dit jaar zijn de oliebollen weer gebakken door de echte warme bakker uit Putten. Dat betekent: grote oliebollen van minimaal 80 gram, van goede kwaliteit. Prijs per 8 oliebollen € 5,50. U kunt ze bestellen via de website van het koor en/of afhalen bij de kraam naast de Aker in Putten op 31 december van 11.30 uur tot 16.00 uur.
Maar rechtstreeks kopen aan de kraam kan natuurlijk ook. Dat is wel zo gezellig.

Het koor wenst iedereen die het koor het afgelopen jaar heeft gesteund een Goede Jaarwisseling toe. Meer informatie: www.mannenkoorfontanus.nl

donderdag 27 december 2012

Karakter


Wij zijn helemaal niet opgegroeid met dieren. Maar nu onze dochter en schoonzoon, met twee katten en een papegaai, een paar maanden bij ons hun intrek hebben genomen, in afwachting van de sleutel van hun nieuwe huis, ziet het leven er ineens heel anders uit.

Katten hebben zo ook hun eigen leventje, hun eigen voorkeuren, worden  na verloop van tijd wat aanhankelijker, maar ook wat vrijer.
Ze hebben ook een geheel eigen karakter. Je leert ze kennen. De één is wat socialer en bedachtzamer, de ander is brutaal en wat gehaaider. Kortom, het zijn net mensen.

woensdag 26 december 2012

Kindje Jezus


Meestal bezoeken we op Tweede Kerstdag even de levende kerststal bij ons in het dorp in het gezellige katholieke kerkje.

Schoolkinderen spelen het kerstverhaal uit, een plaatselijke boer zorgt er voor dat er tegen die tijd lammetjes zijn, en iemand anders levert het kindje Jezus. Vooral voor dat laatste is altijd veel belangstelling,  Het is natuurlijk leuk voor later als je zoon of dochter even als kindje Jezus in de kribbe heeft mogen liggen. Er zijn vaak meer gegadigden. Men maakt er een heel schema voor.

Wij hebben gisteren het hele huis al vol gehad. We doen het daarom vandaag maar wat rustig aan. In de vensterbank staat ons eigen stalletje. Marja is de hele zomer druk aan het borduren geweest. Het ziet er best gezellig uit in die stal, toch?

dinsdag 25 december 2012

Eerste Kerstdag


"Lucas 2: 8-11":

"Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer."

Ik wens iedereen een Gezegend Kerstfeest.

zondag 23 december 2012

Gezegende Kerstdagen en een heel Voorspoedig 2013


De man die God zocht

(Naar een oude vertelling, naverteld door Sytse de Vries.)

Er was eens een man die alleen in God wilde geloven als hij Hem echt kon zien.
Maar hij wist niet waar hij Hem moest zoeken. Dus trok hij de wijde wereld in en vroeg aan iedereen die hij tegenkwam: "Weet jij hoe God eruit ziet? Heb jij Hem ooit gezien?" Maar iedereen gaf hem een ander antwoord, zodat hij niet veel wijzer werd. Of ze stuurden hem door naar mensen die het moesten weten. Zoals naar het huis van de dominee. Die had op de vraag gestudeerd, al jaren. Maar de dominee zei: "Dat is een moeilijke vraag! Kom na de Kerst maar terug. Ik heb het nu helaas te druk met al mijn feestpreken." 

Daarna ontmoette hij iemand die zei: "God is machtig en vol majesteit! Hij ziet er ongetwijfeld uit als een koning." Dus ging de man naar het paleis van de koning en vroeg hem. "Ziet u eruit als God?"
"Een beetje wel, denk ik," zei de koning, "Hij en ik zijn toch enigszins collega’s, nietwaar?"
Maar toen de koning 's avonds voor zijn spiegel stond, zijn hermelijnen mantel over de stoel hing, zijn kroon op een nachtkastje legde en naar zichzelf keek, begon hij te twijfelen. De vraag van de man liet hem niet meer los. "Hoe zou God er eigenlijk uitzien?"

De volgende dag trok de koning het land in, de bergen op, de alpenweiden over. Daar kwam hij een eenzame herder tegen, die wel open stond voor een praatje. En de koning vroeg op zijn beurt aan hem: "Jij woont hier zo hoog en in de stilte. Weet jij misschien waar ik God kan vinden? Weet jij hoe Hij eruit ziet?"
De herder glimlachte: "Ik denk majesteit, dat ik u kan helpen. Of liever, wij kunnen elkaar helpen! Samen moeten we Hem kunnen vinden. Mag ik misschien uw kroon eens opzetten?"
De koning was verbaasd, maar er was toch niemand die het zag. En hij zette zijn kroon op het hoofd van de herder, die al jaren niet naar de kapper was geweest.
"En als u nu eens mijn herdersmantel aantrekt?" De koning keek eens naar de jas die duidelijk ook al jaren niet naar de stomerij was geweest - maar gelukkig wel elke dag gelucht -, dacht hij nog.

En zo stonden ze tegenover elkaar, daar boven op die berg. De koning in een herdersmantel, de herder met de koningskroon op. Ze keken elkaar lange tijd zwijgend aan en gingen toen ieder zijn weegs. De koning ging terug naar het paleis. Maar daar wilde niemand hem binnen laten, want geen mens herkende hem. En de herder ging naar zijn kudde. Iedereen die hij onderweg tegenkwam, moest om hem lachen. Niemand nam hem serieus.
Maar samen glimlachten ze alleen maar, want samen hadden ze bij elkaar God gezien.
En, zou die eerste man nog naar de dominee zijn gegaan?

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen en wensen u toe dat u in 2013 mensen mag ontmoeten waarin u, net als de koning en de herder uit het verhaal, God zult herkennen.

Adri en Marja Benschop
(Knipwerk: Marja Benschop-Smit)

Rorate


"Dauwt, hemelen, ..."
Je moet de tekst  en ook deze foto een beetje overdrachtelijk nemen:

"Dauwt, hemelen, van boven gij wolken, beregene de rechtvaardigen: opdat de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten."

Het is vandaag de vierde zondag van Advent, zondag "Rorate".
Daar hoort deze tekst bij uit Jesaja 45:8.
Ik vind het wel een mooie tekst in deze adventstijd. Ik weet niet of ik het goed begrijp, maar ik vat het zo op: Zoals God het laat regenen, opdat de aarde iets nieuws voortbrengt, zo laat hij ook zijn Zoon op aarde geboren worden, om met ons opnieuw te beginnen. Een mooi vooruitzicht op weg naar Kerst.

zaterdag 22 december 2012

Stal


't Was koud begin december. Er hingen ijspegels van 20 cm en meer aan de stal.

Binnen daarentegen was het behaaglijk warm. En zo hoort het ook, ... zo net voor de kerst.

vrijdag 21 december 2012

Winter


Ik heb even geaarzeld of ik vandaag aandacht zou schenken aan de mogelijkheid dat vandaag de wereld vergaat, zoals voorspeld door de Maya-kalender.

In dat geval zou dat tevens mijn laatste bijdrage op dit Blog zijn. Zou ik afscheidswoorden moeten bedenken, etc. Afgezien van het feit dat ik in dat laatste niet zo goed ben, heeft dat natuurlijk ook helemaal geen zin, want als we allemaal vergaan is de kans dat u dat dan zou lezen ook niet zo groot.
Maar, ik wil het ook eigenlijk helemaal niet. Ik geniet nog steeds van het leven. Van de natuur en van de mensen om mij heen. En als je dat stelletje op deze foto ziet is daar toch alle reden toe? Dus wat mij betreft gaan we nog even door.

Vandaag begint de winter, de astronomische winter zoals dat netjes heet, en wel om 12.12 uur volgens het KNMI. Het is de kortste dag, dat wil zeggen dat de dagen na vandaag weer gaan lengen. Het was weliswaar heel kort, maar we hebben begin december al even kunnen genieten van de winter. Zaterdag 8 december, een prachtige middag bij de schaapskooi in Ermelo. Een dik pak sneeuw. Zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? Ik wens u en mijzelf nog heel veel fijne dagen!

donderdag 20 december 2012

Jan Grootenboer


Het bespelen van zo'n orgel is voorwaar geen sinecure. Hier is Jan Grootenboer aan het werk op het hoofdorgel van de Bovenkerk in Kampen.

Drie klavieren en tig registers. Links en rechts van hem staan secundanten die die registers bedienen.
Ik heb het een poosje staan bewonderen. Petje af.

Overigens is hij niet de vaste organist van het orgel in Kampen. Dat is momenteel Ab Weegenaar, met vóór hem de beroemde organist Willem Hendrik Zwart die meer dan 40 jaar organist was van de Bovenkerk.
"Jan Grootenboer" begeleidt er wel regelmatig koren en heeft ook zijn medewerking verleent aan diverse CD-opnamen.

woensdag 19 december 2012

Hoofdorgel Bovenkerk


Het is niet zo eenvoudig om te vertellen wie de oorspronkelijke bouwer van dit hoofdorgel in de "Bovenkerk" van Kampen is.

Op de site van de kerk staat vermeld dat de kerk oorspronkelijk in 1520 al een orgel had, gebouwd door Johan van Kovelens. Maar het "hoofdorgel" in zijn huidige constructie wordt toegeschreven aan Albertus Anthoni Hintsz en dateert uit 1741-1743.
In 2000 is het geheel "gerevitaliseerd" door de beroemde Nederlandse orgelbouwer Gebr. Reil.

Het ziet er fantastisch uit, en zo klinkt het ook.

dinsdag 18 december 2012

Bovenkerk


De "Bovenkerk" in Kampen waar wij (CIMK "Fontanus") zaterdag j.l. een concert gaven samen met het gemengd- jeugd- en kinderkoor "Cantilena" uit Staphorst.

Hij dateert deels al uit de 12e eeuw en torent hoog boven Kampen uit, waardoor hij al van verre te zien is.
Hij is ook beroemd geworden door zijn fraaie orgels. Het grote orgel is in 2000 geheel "gerevatiliseerd" door de beroemde Nederlandse orgelbouwer Reil, en heeft een bijzonder fraaie klank. We hebben er zaterdag van mogen genieten. Als ik er aan toe kom zal ik er morgen een foto van laten zien.

maandag 17 december 2012

Orgelperspectief


Zaterdag een mooi Adventsconcert gehad van het Mannenkoor "Fontanus" uit Putten met het Gemengd-, Jeugd- en Kinderkoor "Cantilena" uit Staphorst in de "Bovenkerk" in Kampen.

Ik ben van de PR, dus ik mocht deze keer foto's maken, hetgeen ik uiteraard met plezier heb gedaan. Via een smal wenteltrappetje, jawel, mocht ik o.a. ook naar de orgelgalerij waar je ineens een heel ander perspectief hebt op zo'n uitvoering. Petje af overigens voor organist Jan Grootenboer die vanaf deze afstand de dirigent in de gaten moest houden.
Voor meer foto's van dit concert verwijs ik u naar de website van het koor: www.mannenkoorfontanus.nl.

(Ik heb overigens bij alle foto's wel de ISO-waarde behoorlijk moeten verhogen en de belichting moeten aanpassen. Hier: ISO 6400; 1/60 sec; f/2.8; Bel.+1; 29 mm)

zondag 16 december 2012

Gaudete


Het is inmiddels de derde zondag van Advent, zondag "Gaudete", ofwel Verheugt U!

Er verschijnen overal kerstbomen, sterren en kerststalletjes, etc.

Zo ook deze in Oisterwijk, waar wij vorige week even waren. Het was avond, dus donker,  maar door de verlichting van het stalletje geeft het toch een aardig sfeerbeeld.
Als ik heel eerlijk ben vind ik dat alle personages er een beetje sombertjes bijstaan. Een beetje nadenkend. Maar misschien is dat ook helemaal niet verkeerd. We kunnen wel roepen: Verheugt U, maar het zijn ook best sombere tijden. Spanning in het Egypte vandaag rond een referendum, nog steeds een economische crisis in een groot deel van de wereld, en wat dacht u van 27 doden op een school in Amerika!? Hoezo, Verheugt U?

zaterdag 15 december 2012

Bovenkerk


Hebt u vanavond nog geen afspraak, dan is dit misschien wel een idee:

Vanavond 15 december wordt door het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" uit Putten een Adventsconcert gegeven samen met het Reformatorisch Gemengd Koor "Cantilena" uit Staphorst in de "Bovenkerk" te Kampen.

Het is bijzondere ervaring om samen in deze mooie kerk te mogen zingen over de komst van Jezus Christus in deze wereld. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Beide koren staan onder leiding van dirigent Evert van de Veen. Het orgel zal worden bespeeld door Jan Grootenboer. Aan de vleugel zit Jorrit Woudt. Panfluit: Leon Koppelman.
Aanvang 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur. Entree: € 5,- Kinderen t/m 12 jaar € 2,-. Gezin maximaal € 12,-.

vrijdag 14 december 2012

Graniet


Nu ik toch met trappen bezig ben, heb ik ook deze nog voor u.
Deze zomer genomen in het kasteel van St. Michael's Mount in Cornwell, Zuid Engeland.

Het kasteel ziet er zeer goed onderhouden uit, met fraaie granieten trappen. Het is ook nog bewoond. Misschien scheelt dat.
Fraai hè?

donderdag 13 december 2012

Stijl


Stijl heeft het wel in het Kurhaus als je naar "het kleinste kamertje" wilt.

woensdag 12 december 2012

12-12-12


"Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen." Prediker 4: 9 en 10.

Zo zijn er heel wat wijsheden te vinden in de Bijbel.

Het is vandaag 12-12-12.
Een uitgelezen dag voor velen om in het huwelijk te treden. En terecht, want wat is er nou een mooiere dag dan deze voor zo'n één-tweetje. Het pad gaat niet altijd over rozen. Er zijn hoogtepunten en dieptepunten. Soms lijkt het op een beetje doormodderen. Maar toch, als je er over nadenkt, dan is het toch fantastisch om op deze bijzondere dag al 38 jaar lang met elkaar op te trekken.

dinsdag 11 december 2012

Toiletgang


Ik kan het niet laten. Telkens als ik ergens een bijzondere trap zie, móet ik hem fotograferen.

Als je in het Kurhaus in Den Haag even van toilet gebruik wilt maken moet je eerst deze trap af.
Zeg nou zelf, het is toch een genoegen om daar even je handen te gaan wassen. Wat een sjieke bedoening.
En dan hebt u de rest van het Kurhaus nog niet eens gezien.

maandag 10 december 2012

The Tenors


We hebben dit weekend weer een hoop beleefd. Kleinkinderen op bezoek gehad, genoten van de sneeuw, gelunched in het Kurhaus, maar ook dit: een concert bijgewoond van The Tenors in het World Forum in Den Haag.

De foto is niet zo geweldig, maar het was een fantastische belevenis.

De folder vermeldt:
"Een avond (of middag) lang puur genieten van twaalf bijzondere, vocale toptalenten. Ze hebben de concertwereld met hun uitmuntende vocale show van de ene op de andere dag veroverd. De twaalf mannen geven een schitterende show met de mooiste en beste muziek uit de 20e en 21e eeuw, waaronder Ierse folk songs, opera, pop, swing en jazz en traditionele kerst- en seizoensongs. Sopraan Elisabeth Atkinson treedt op als gastsoliste.
Het concert is een feel-good feest voor de hele familie."

Aanbevolen dus. Ze zijn nog de hele maand december aanwezig in diverse theaters in Nederland. Zie: "www.impactentertainment.nl"

zondag 9 december 2012

Populus Sion


Het is  vandaag de tweede zondag van Advent. "Populus Sion" heet dat officieel. Het is de tekst van een Gregoriaans Introïtusgezang. De tekst luidt:

"Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden en de  Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, tot vreugde uwer harten."

In de kloosterwinkel van Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen is er van alles te vinden voor het volk om de komst van Christus te gedenken. Als protestant opgevoed, hebben wij niet zoveel op met die beeldjes. Maar een kerststalletje kan tegenwoordig weer wel in onze kringen. Ach, wat maakt het ook uit. Het gaat uiteindelijk om de boodschap: Over iets meer dan twee weken is het Kerst.

zaterdag 8 december 2012

Onze gevleugelde vrienden


Minstens tien centimeter sneeuw.

Ik weet wel dat de vogels momenteel niets hebben aan zo'n nestkastje, maar het herinnert me er wel aan dat we in deze tijd moeten denken aan onze gevleugelde vrienden.

Ik zie ze driftig heen en weer vliegen in onze tuin, de koolmees, de pimpelmees, de roodborst, de mus, maar ook de vlaamse gaai.
De laatste jaagt al die anderen weg en rooft de pinda's en vetbollen alsof hij alleen op de wereld is.

vrijdag 7 december 2012

Zware sneeuw


Zware sneeuwval verwacht voor vandaag.

Ik ben benieuwd of ik mijn auto vanmorgen nog terug kan vinden.

(Foto van internet geplukt. Maker: "frisamusic" 10 maart 2005)

donderdag 6 december 2012

Fotografica


Vorige week moest ik in Amsterdam zijn, in de Muiderkerk om precies te zijn. Tegenover deze kerk is het Tropenmuseum. Omdat ik iets te vroeg was en ik toch over een museumjaarkaart beschik ben ik er even binnengelopen.

Tot mijn verbazing kwam ik daar deze jongen tegen. Dát is nu precies zoals ik het mij voorstel. Met als voorbeeld de foto op de achtergrond, die waarschijnlijke met een dergelijke camera is gemaakt. Zo deden we dat in de workshop een paar weken geleden bij Norman Post ook. En zo wil ik het binnenkort thuis ook gaan doen. Ik weet alleen nog niet waar ik zo'n Papoea-bootje kan vinden.

woensdag 5 december 2012

Eerste sneeuw


Het is alweer voorbij, maar volgens onze weermannen komt er deze week nog wel het één en ander aan sneeuw bij.

Leuk, ... voor even.
Ik kan mij nog herinneren dat ik vorig jaar weken lang sneeuw heb moeten ruimen. Maar aan de andere kant is het ook wel weer leuk om mooie winterplaatjes te schieten.

dinsdag 4 december 2012

Morgenstond


Toen ik gisterenmorgen opstond was de lucht helder rood gekleurd. Ik haastte mij met mijn camera naar de bovenste verdieping van het huis om een paar plaatjes te schieten. Het leek me ook een prachtige gelegenheid om er even op uit te trekken. Naar de hei, of zo.

Toen ik vijf minuten later weer beneden kwam, was de lucht asgrauw. Een half uur later sneeuwde het. Maar ook dat verdween, waarna het begon te regenen. Zo snel kan het gaan.
De boodschap is duidelijk: geniet van het moment, het leven is zo voorbij.

maandag 3 december 2012

DNA-spray


Vorige week moest ik voor een boekpresentatie van een oud-collega en goede vriend in Amsterdam zijn. In de Muiderkerk om precies te zijn. Ik was wat aan de vroege kant en liep even wat rond in de omgeving in de Dapperbuurt.

Ik kwam daar dit bord tegen van de politie: "Winkels beveiligd met DNA-spray". Ik heb zoiets bij ons in Putten nog nooit gezien, en provinciaal als ik ben, had ik geen idee wat dit betekende. Is het een waarschuwing dat er vandalen met spuitbussen actief zijn? Wordt er stiekem DNA ingezameld door de politie? Moet je dan hard weglopen als je dat niet wilt?

Gelukkig biedt mijnheer Google uitkomst: 

"DNA-spray" is een onschadelijke, kleurloze vloeistof waarin een synthetische vorm van DNA is verwerkt. Het wordt ingezet als inbraak- en/of overvalpreventie, en kan objecten of personen op het eerste oog onzichtbaar markeren. De markering is zeer moeilijk te verwijderen. In de meeste gevallen kan ze worden aangetoond met UV-licht (365nm - 395 nm), omdat een speciale toevoeging in de DNA-spray aanwezig is die onder dit licht helder blauw oplicht."

Ik begrijp hieruit dus dat als je in deze straat een winkel binnengaat, je ongemerkt wordt bespoten met een bepaalde stof waardoor de politie achteraf kan aantonen dat jij daar daadwerkelijk bent geweest. Nu heb ik niets te verbergen, maar ik vind dit toch eigenlijk niet zo'n heel prettig idee. Big brother ....

zondag 2 december 2012

Advent


Het is vandaag de eerste zondag van Advent. Het begin van het kerkelijk jaar dat begint met het toeleven naar Kerstmis, waarbij we de komst vieren van de geboorte van Jezus Christus.

Het is ook het begin van het seizoen van de vele Advents- en Kerstconcerten. Zo ook die van het Mannenkoor "Fontanus", dat dit jaar op 8 december zingt samen met het Kinderkoor "De Fonteintjes" en het Tienerkoor "Viva-Vox". Het concert wordt gegeven in de grootste kerk die Putten momenteel heeft, de Hersteld Hervormde Kerk.

Ik ben van de PR en heb de poster mogen ontwerpen. Het is enigszins gewaagd. Men doet daar niet aan kerstbomen. En of men dan kerstballen waardeert?
Maar de boodschap van Kerst is er niet minder om en die zal enthousiast worden uitgedragen door de koorleden.
U bent van harte welkom!

zaterdag 1 december 2012

Sissinghurst Castle


Om het verhaal van deze week over de toren van "Sissinghurst Castle" af te maken ben ik u nog deze foto verschuldigd.

De toren staat los van het hoofdgebouw en lijkt speciaal te zijn gebouwd om van boven een goed zicht te hebben op de tuin en de omgeving.
Ik het gedeelte middenin zijn "werkkamers" ingericht. Uiteraard met veel (tuin)boeken. Maar ook met veel tekeningen en plattegronden van de tuin.

Bovenop is een plateau waar je kunt genieten van het fraaie uitzicht.