zaterdag 2 november 2013

Allerzielen


Na Allerheiligen komt "Allerzielen". Dan herdenken we niet alleen de heiligen, maar alle gelovigen die ons zijn voorgegaan. Dat doen we dan als protestanten weer wel. In veel kerken gebeurt dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november).

Enkele weken geleden liet ik al een foto zien van de gildebaren uit de kerk van Workum, waarmee de overledenen naar hun laatste rustplaats werden gedragen. Een bonte verzameling met allerlei bijzondere teksten. De onderste is de "smedenbaar" uit 1756: "Het goud en zilver hier op aarde. Is bij den mensch in grooten waarde. Maar toch uw heil in uw gemoed. Dat gij noch grooter waarde doet."
Daar bovenop de "kinderbaar" van de schippers uit 1788: "O Heere, wat is de mensche, dat Gij hem kent. Het kint des menschen, dat Gij hem acht."
Ze hebben twee dingen gemeen: respect voor de mens en eerbied voor de Allerhoogste.

1 opmerking:

Ger zei

Dag Adri,

Vermoedelijk is er in vroeger tijden vaak gebruik gemaakt van deze smedenbaar,een groot aantal smeden oefende in Workum hun bedrijf uit.
Zij behoorden tot het Sint Eloy gilde het omvatte de ambachten:goud,zilver,en ijzersmeden,koperslagers, tinnegieters,geelgieters, uurwerkmakers,slotmakers, roermakers,mesmakers en zwaardvegers.

Goed te zien aan de afbeeldingen op de baar dat het links de klokkenmakers en rechts de zilver en goudsmeden betreft.

Waarschijnlijk heb jij tijdens het fotograferen op de grafsteen gestaan van ene vooraanstaande zilversmid uit Workum,Karst Karsten Ros.

Groet,Ger