dinsdag 17 april 2018

Aalscholver


De aalscholver schijnt de enige vogel te zijn die zijn veren moet drogen aan de zon en de wind. Vandaar dat ze altijd zo met hun vleugels staan te pronken. Zou daar dan bij de schepping toch iets mis zijn gegaan?

Geen opmerkingen: