dinsdag 3 mei 2011

Morgenlicht


De annabelles schieten de grond uit met dit weer.

Met morgenlicht er op en met een beetje wind biedt dat een fantastisch schouwspel van licht en schaduw.

Licht blijft iets fascinerends hebben.
Ik weet zeker dat het in het atelier linksachter op de foto en in de kas middenachter even licht is als vooraan bij de annabelles. Alleen zie je het niet.

Licht is onzichtbaar, zoals ik twee jaar geleden, op "1 juli 2009" ook al eens heb geschreven naar aanleiding van het boek "Het licht zien" van Arthur Zajonc.
Maar ook al is licht onzichtbaar, het is er wel, anders zouden wij de dingen die we zien niet kunnen waarnemen. Het licht zorgt voor een reflectie van de dingen, en die reflectie is al naar gelang hun aard verschillend.
Maar dat is nog niet alles. Licht zorgt ook voor groei. Eigenlijk is licht de bron van alle leven.
Het is niet verwonderlijk dat mensen al van oudsher het licht vereenzelvigen met God, die je ook niet ziet, maar er toch schijnt te zijn. Kijk om je heen en je weet dat Hij bestaat.

Geen opmerkingen: