maandag 15 april 2013

De moeder van Erasmus


Op zoek naar de wortels van Erasmus in Rotterdam en Gouda kwamen wij in contact met "De moeder van Erasmus".
Carolyt Koops is lid van het "Erasmus Genootschap Gouda" en verzorgt incidenteel rondleidingen naar de "Sporen van Erasmus" in Gouda.

Toen Erasmus drie jaar was keerde zijn moeder terug naar Gouda. Twee jaar later kwam ook zijn vader terug uit Rome. Hij had gehoord dat Margaretha in het kraambed was overleden, dus de verrassing was groot.
Erasmus ging in Gouda naar de Parochieschool en later naar de Latijnse school in Deventer, waar hij Grieks en Latijn leerde en in aanraking kwam met het Humanisme.

Nadat zijn vader en moeder beide aan de pest waren overleden is hij onder druk van zijn voogden ingetreden in het klooster Steyn in Gouda. In 1492 is hij tot priester gewijd. Hij heeft zijn hele leven een hekel gehad aan de strenge regels van het klooster en was wars van het uiterlijk (machts-) vertoon van het kerk.
Na zijn priesterwijding kreeg hij de gelegenheid om in Parijs theologie te gaan studeren en zo kwam hij in contact met andere grote denkers, o.a. Thomas Moore in Engeland.

Hoewel Erasmus het meest bekend is geworden door zijn "Lof der Zotheid" schreef hij ook over opvoedkunde en onderwijs. Zijn meest populaire opvoedkundige werkje is: "De civitate morem puerilium" uit 1530, ofwel : "Goede manierlijcke seden. Hoe die Jonghere gaen, staen, eten, drincken, spreken, swijghen, ter tafelen dienen, ende die spijse ontghinnen sullen." Nog verkrijgbaar als: "Erasmus Code. De bakermat van de volmaakte gentleman".
Kostelijk ook, om een indruk te krijgen van de eetgewoonten uit die tijd, is: "Wittebrood in Rode Wijn. Leven en eten van Desiderius Erasmus", van Diana Dubois. We hebben het even ingezien. Werkelijk zeer de moeite waard!

PS. Omdat wij beide erg enthousiast waren over het boekje "Wittebrood.." hebben wij het inmiddels onafhankelijk van elkaar allebei gekocht, om elkaar cadeau te doen. Nu hebben we er dus twee. Iemand belangstelling? Kosten € 20,--

Geen opmerkingen: